menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ " Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Η "

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Αλμυρού η Α΄ ΕΚ-ΔΉΛΩΣΗ του ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του Συλλόγου. Στην εκδή-λωση μίλησαν με θερμά λόγια για «ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ» και την δράση του οι εξής: Ο υπεύθυνος του Παραρτήματος Πρεσβύτερος π. Χρήστος Μπούντης, Προϊστάμενος του Ι. Μητροπ. Ν. Αγ Δημητρίου Αλμυρού και υπεύθυνος ιερεύς της Φυλακής της Κασσαβέτειας, η Διευθύντρια και η Κοινωνική λειτουργός της Φυλακής και ο Πρόε-δρος του Συλλόγου π. Θεόδωρος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: την Προβολή της νέας ταινίας του π. Θεοδώρου «ΟΣΜΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ» και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την τετράφωνη χορωδία του Αλμυ-ρού με χοράρχη την Καθηγήτρια μουσικής κ. Μαριάννα Σαμαρτζή. Τη Εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Ιγνάτι-ος, ο οποίος συνεχάρη το Δ.Σ. του Συλλόγου και τα μέλη του Νέου Παραρτήματος, προτρέποντας τους κατοίκους του Αλμυρού να αγκα-λιάσουν την όλη προσπάθεια του Συλλόγου. Στο Νέο Παράρτημα δό-θηκε το όνομα «ΚΑΤΑΦΥΓΗ». Τα γραφείου του Συλλόγου στον Αλ-μυρό θα φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Αγ. Δημητρίου Αλμυρού.

Ομιλία
του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Β. Μπατάκα, Προέδρου του Δ.Σ.

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες, κ. Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της περιοχής Αλμυρού, κ. Προϊσταμένη των Φυλακών Κασσαβετείας, μέλη του Δ. Σ. και του Νέου Παραρτήματος «ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» στον Αλμυρό και αγαπητοί αδελφοί προσκεκλημένοι.

Με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, και ειλικρι-νούς αγάπης προς όλα τα μέλη του Νέου Παραρτήματος του Συλλό-γου μας στην πόλη σας, ανέρχομαι σ’ αυτό το βήμα, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. του Συλλόγου, με σκοπό να σας ενημερώσω για την διακονία και την προσφορά του Φιλανθρωπικού Σωματείου, με την επωνυμία Σ. Σ. Κ. «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ».
Πρόκειται, αγαπητοί μου, για ένα εκκλησιαστικό έργο που συντε-λείται αθόρυβα και διακριτικά, εδώ και δεκάξι ολόκληρα χρόνια κάτω από την σκέπη, την ευλογία και την καθοδήγηση της Τοπική μας Εκ-κλησίας και την αγάπη και ανιδιοτελή προσφορά μιας μεγάλης ομάδος εθελοντών, κληρικών και λαϊκών. Αυτό το έργο, έλαβε πλού-σια την ευλογία του Θεού και κατά την 16χρονη πορεία του, απλώθηκε περισσότερο απ’ ότι υπολογίζαμε, αγκαλιάζοντας μια με-γάλη ομάδα αναξιοπαθούντων αδελφών που κατοικούν εντός των ορίων του Νομού Μαγνησίας.
***
Τον Αύγουστο του 1995, λάβαμε μια επιστολή από τον τότε Μη-τροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού και νυν μακαριστό Αρχιεπί-σκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο, δια της οποίας μας έδινε την εντολή να αναλάβουμε την ποιμαντική ευθύνη του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων Κασαβετείας.
Είναι αλήθεια πως στην αρχή μας έπιασε πανικός, διότι δεν είχαμε καμία σχετική εμπειρία, γνώση και εκπαίδευση. Ήταν ένας άγνωστος ποιμαντικός τομέας για τον οποίο δεν μπορούσαμε ποτέ να φαντα-στούμε πως θα μας καλούσαν να τον διακονήσουμε. Ουσιαστικά, νοιώθαμε πως μας έρριψαν μέσα σ’ ένα πέλαγος χωρίς να γνωρίζουμε κολύμπι.
Παρ’ όλα αυτά, υπακούσαμε στην εντολή του Μητροπολίτου μας και δειλά – δειλά κάναμε τις πρώτες επισκέψεις μας στους απαρά-κλητους χώρους της φυλακής. Βρέθηκαν άνθρωποι που μας υποδέ-χτηκαν με χαρά και ελπίδα, αλλά και άνθρωποι που μας αποθάρρυναν με τις ειρωνείες, τις φωνές, τα υπονοούμενα, τις απαιτήσεις κ.λ.π.
Πολύ σύντομα νοιώσαμε την ανάγκη της παρουσίας και άλλων συλλειτουργών κοντά μας, για να μας συνοδεύουν και από κοινού να διακονούμε τους κρατουμένους, αλλά και τους εργαζομένους στη φυλακή, αφού όλοι είναι παιδιά της μητέρας Εκκλησίας. Οι πρώτοι συνεργάτες μας ήταν κάποιοι νεώτεροι από μας κληρικοί, οι οποίοι, μετά από λίγα χρόνια διακονίας, μας εγκατέλειπαν, διότι κουραζό-ντουσαν ψυχικά. Βλέπετε, σ’ αυτούς τους χώρους, λίγες είναι οι χα-ρές. Αν δεν κάνεις έργο ζωής την διακονία των φυλακών και αν δεν αγαπήσεις και δεν διακονήσεις τον Χριστό στα πρόσωπα των κρα-τουμένων, τότε θα θλίβεσαι και θα ψάχνεις να βρεις κάποια αφορμή για να απομακρυνθείς, όπως έκαναν τόσοι και τόσοι συνεργάτες μας ιερείς και διάκονοι, Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας.
Όσο περνούσε ο καιρός, νοιώθαμε επιτακτική την ανάγκη της πα-ρουσίας και λαϊκών αδελφών, οι οποίοι θα είχαν την δυνατότητα να μας συμπαρασταθούν, κυρίως στη συλλογή διαφόρων αναγκαίων ει-δών που μας ζητούσαν επίμονα τόσο οι κρατούμενοι, όσο και η κοι-νωνική υπηρεσία της φυλακής.
Στο ξεκίνημα μας, είχαμε αμέριστη την οικονομική στήριξη των μελών του Φιλοπτώχου Ταμείου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Νι-κολάο Βόλου, όπου διακονούμε μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια, κα-λέσαμε σε σύσκεψη μια ομάδα 20 πνευματικών μας τέκνων και συνα-δέλφων κληρικών. Συναντηθήκαμε ένα φθινοπωρινό βραδινό του 1995 στην «ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ» του Αγίου Νικολάου, όπου καταθέσαμε τους προβληματισμούς μας, αλλά και την πρότασή μας να οργανώ-σουμε ένα εκκλησιαστικό φορέα που θα αναλάμβανε την συμπαρά-σταση των κρατουμένων, των αποφυλακισθέντων και των απόρων οι-κογενειών τους, τουλάχιστον εντός των ορίων του Νομού Μαγνησίας.
Εκείνο το βραδινό, κάτω από την σκέπη της Εκκλησίας και την ευ-λογία του προστάτη μας αγίου Νικολάου, συναποφασίσαμε να προχω-ρήσουμε στην επίσημη ίδρυση ενός φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία «Σ.Σ.Κ. Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» για να καλυφθεί ένα μεγά-λο κενό που υπήρχε τότε στην περιοχή μας στον τομέα στήριξης κρα-τουμένων και αποφυλακισθέντων.
Πέρασαν από τότε δεκάξι χρόνια. Η πορεία της διακονίας «ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» ήταν ευλογημένη, επιτυχημένη και καρποφόρος, διότι στηριχθήκαμε στην προσευχή και στην ανιδιοτελή αγάπη όλων των εθελοντών, οι οποίοι, όσο περνούσε ο χρόνος, ο αριθμός τους αυ-ξάνονταν.
Σιγά - σιγά, όσο περνούσε ο χρόνος, και οι συμπολίτες μας ενί-σχυαν οικονομικά, υλικά και ηθικά τη διακονία μας, «Ο ΕΣΤΑΥΡΩ-ΜΕΝΟΣ» άνοιγε την αγκαλιά του και συμπεριλάμβανε στην διακονία του κι άλλες ευαίσθητες ομάδες αδελφών που καλούσαν σε βοήθεια. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε, πως «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ και από κανένα κρατικό ή άλλο φορέα...
Και σήμερα, μετά από δεκάξι χρόνια διακονίας και προσφοράς, «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ», ως οργανωμένη εκκλησιαστική διακονία της Τοπικής μας Εκκλησίας, έχει γίνει γνωστός πανελληνίως για την δραστηριότητά του. Το αποκορύφωμα της διακονίας του ήταν:
1. η σύγκληση του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Ποιμαντικής και Διακονίας Φυλακών, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, υπό την αιγίδα του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. κ. Ιγνατίου,
2. η δημιουργία Πανελληνίου Δικτύου Συνεργασίας των Ιερέων που διακονούν στις φυλακές της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και των μη Κυβερνητικών Εκκλησιαστικών Ορ-γανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα των κρατούμενων,
3. και η ευαισθητοποίηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησία της Ελλάδος και του Υπουργού Δικαιοσύνης.
****
Αλλά ας δούμε στη συνέχεια την σημερινή οργάνωση της δια-κονίας του Συλλόγου.
 ΧΏΡΟΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ..
1. Το Κέντρο Υποδοχής Κρατουμένων στο Βόλο, που φιλο-ξενείται στο Πνευματικό Κέντρο της Ι. Μ. Δημητριάδος και λειτουργεί με τη βοήθεια των εθελοντών μας καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ. το μεσημέρι.

2. Ο Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών της Ι. Μ. Δη-μητριάδος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» που λειτουργεί με τους εθελοντές του Συλλόγου μας ως Παράρτημά του με την αμέριστη στή-ριξη και εμπιστοσύνη του Σεβ. Μητροπολίτου μας.

3. Οι χώροι κράτησης:
 των αστυνομικών τμημάτων του Νομού μας,
 του Κέντρου Κράτησης Λαθρομεταναστών Βόλου και
 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

4. Οι δύο φυλακές της περιοχής μας:
 Το Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβετείας &
 Το Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου

5. Τα δύο ιδρύματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
 Το ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου &
1. Η Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων Βόλου

6. Τα καταφύγια των αστέγων

7. Οι τρεις μικροί ΞΕΝΩΝΕΣ του Συλλόγου μας

8. Οι κατοικίες των τσιγγάνων.

9. Τα δικαστήρια και αλλού.

ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥΜΕ.
1. Κρατουμένους
2. Αποφυλακισθέντες
3. Φυγόποινους
4. Μετανάστες & πρόσφυγες
5. Λαθρομετανάστες
6. Αστέγους
7. Τους τροφίμους Ιδρυμάτων
8. Τσιγγάνους
9. Τις άπορες οικογένειές τους
10. Κακοποιημένες γυναίκες
11. και κάποιες ακραίες περιπτώσεις απόρων.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
1. Μηνιαία τακτικά και έκτακτα οικονομικά βοηθήματα (στις φυλακές, στις οικογένειες και στα πρόσωπα)
2. Τακτικές και έκτακτες προσφορές σε διάφορα είδη ένδυ-σης, υπόδησης, ατομικής καθαριότητος, σχολικά είδη κ.α. στις δύο φύλακες. Φάρμακα, ενδύματα, υποδήματα, είδη καθαριότητος, σχολικά είδη και άλλα, σε οικογένειες και πρόσωπα.
3. Πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων στις φυλακές και τα ιδρύματα, με βράβευση των επιμελέστερων μαθητών κρατούμενων, καθώς και υλική και ηθική στήριξη των σχο-λείων.
4. Αγορά καλλιτεχνικών έργων των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων προς οικονομική στήριξη των οικογε-νειών τους.
5. Διακανονισμό χρεών σε διάφορες υπηρεσίες.
6. Αποφυλακίσεις με πρόταση των κοινωνικών λειτουργών
7. Χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων που υλοποιούν οι πατέρες των φυλακών και των ιδρυμάτων
8. Υδροχρωματισμός και ελαιοχρωματισμός των κρατητη-ρίων της περιοχής. μας, με την προσφορά ημερομισθίων σε αποφυλακισθέντες και άλλους απόρους.
9. Στα κρατητήρια διαθέτουμε δικούς μας χώρους – ντου-λάπες – με όλα τα αναγκαία είδη που χρειάζεται ο κρα-τούμενος και κατά καιρούς αλλάξαμε τα βρώμικα στρώ-ματά τους.
10. Ειδική μέριμνα για την αγιογράφηση και τη συντήρηση των Ιερών Ναών των φυλακών και και την δημιουργία μικρών ναών..
11. Κατηχήσαμε και βαπτίσαμε αρκετούς αλλόθρησκους κρατουμένους.
12. Προσφέραμε στις φυλακές διάφορα βιβλία της Εκκλησίας μας, όπως την Κ. Διαθήκη, βίους αγίων, το τετραμηνιαίο περιοδικό μας «ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ», εκκλησιαστικά ημερολόγια κ.α.
13. Πραγματοποίηση μεγάλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο Βόλο και άλλού, για την οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σ και την προβολή του μηνύματός μας «και ο κρατούμενος είναι αδελφός μας » με αποκορύφωμα την εκδήλωση για την «ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ».
14. Ομάδα φοιτητών δημιουργεί κοσμήματα προς οικονομική στήριξη των προγραμμάτων του ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ.
15. Πραγματοποιήσαμε εκδόσεις βιβλίων, περιοδικού και τριών DVD για την δημιουργία εσόδων και την προβολή πνευματικών μηνυμάτων.
16. Εκδίδουμε κατά καιρούς κείμενα κρατουμένων για να φθάσει η κραυγή τους στην ελεύθερη κοινωνία.
17. Λειτουργούμε την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική εκπομπή: «ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ ΚΑ ΗΛΘΑΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ», στον Ρ/Σ της Ι. Μ. Δημητριάδος και η οποία μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι.
18. Φιλοξενούμε καθημερινά, στους τρεις ξενώνες μας και σε ξενοδοχείο, άστεγες οικογένειες και μοναχικά πρόσωπα.
19. και τόσα άλλα που δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε για να μην σας κουράσουμε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ.
Και σήμερα, βιώνουμε μια ακόμη επί πλέον ευλογία: Την επίσημη έναρξη της δραστηριότητος του Νέου Παραρτήματος « ΤΟΥ Ε-ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» στην πόλη σας, με την ονομασία «ΚΑΤΑΦΥΓΗ», που θα έχει ως σκοπό την συμπαράσταση και ενίσχυση των αναξιοπα-θούντων αδελφών που κατοικούν ή παρεπιδημούν εντός των ορίων της περιοχής Αλμυρού.
Στην περιοχή σας φιλοξενούνται 250 περίπου κρατούμενοι, στη Φυλακή της Κασσαβέτειας και διέρχονται από τα κρατητήρια του Α-στυνομικού Τμήματος Αλμυρού άλλοι 150 περίπου τον χρόνο. Υπάρ-χουν επίσης, κατά καιρούς, φυγόποινοι, αποφυλακισμένοι, οικογένειες απόρων κρατουμένων, μετανάστες κ.α. Ολοι αυτοί οι αδελφοί, θα βρί-σκουν παρηγοριά και συμπαράσταση κοντά στα νέα μέλη του Παραρ-τήματος του «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» στην πόλη σας.
Το Δ.Σ. «ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ», όρισε ως υπεύθυνο του Νέου Παραρτήματος του στον Αλμυρό, τον αγαπητό αδελφό και συλ-λειτουργό π. Χρήστο Μπούντη, Προϊστάμενο του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Δημητρίου Αλμυρού, εκτιμώντας την αγάπη και το ζήλο του στη διακονία του κρατουμένου στις φυλακές Κασσαβετείας, αλλά και για τα άλλα χαρίσματα με τα οποία τον παροίκησε ο Θεός.
Το Δ. Σ. του «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ», ευχαριστεί θερμά και συγ-χαίρει τον π. Χρήστο Μπούντη και όλους τους συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς. για τον ζήλο και την αγάπη που επιδεικνύουν στην νέα τους διακονία. Εμείς θα είμαστε κοντά τους ανά πάσα στιγμή για να φέρουν εις πέρας την νέα τους αποστολή..
Πιστεύουμε ακράδαντα, πως όλοι εσείς που συμμετέχετε σήμερα στην εορταστική αυτή εκδήλωση, αλλά και πολλοί άλλοι αδελφοί της περιοχής σας, θα αγκαλιάσετε και αυτή την ευλογημένη προσπάθεια της Τοπικής μας Εκκλησίας, που έρχεται να διακονήσει τον ελάχιστο αδελφό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει η πατρίδα μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας για την σημερινή παρουσία, την εμπιστοσύνη και το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ» και τους εθελοντές του.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εκπροσώπους της τοπικής σας κοινωνίας για την παρουσία τους. Τους παρακαλούμε να αγκαλιά-σουν και να βοηθήσουν την νέα διακονία που εγκαινιάζουμε σήμερα στην πόλη σας.
Ευχαριστούμε επίσης τους εκπροσώπους των φυλακών Κασσα-βετείας για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστούμε και όλους εσάς σεβαστοί μας πατέρες και αγαπητοί αδελφοί για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και σας παρακαλούμε να στηρίξετε τον π. Χρήστο και τους καλούς του συνεργάτες.
Ο Θεός και η Παναγία Μητέρα Του να είναι πάντοτε μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου