menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

"῾Η Παναγία εἶναι πολύ κοντά μας".

Η θέση τς Υπεραγίας Θεοτόκου 
στήν ρθόδοξη ᾿Εκκλησίας μας
Πρωτ. Γεωργίου Δορπαμπράκη
            Προκειμένου νά δομε τή θέση τς περαγίας Θεοτόκου στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία μας, θά ξεκινήσουμε μέ μιά σύντομη ναφορά στίς θέσεις τν τεροδόξων πέναντί της· τί πρεσβεύουν ο Προτεστάντες καί ο Ρωμαιοκαθολικοί.

Μή ρθόδοξες τοποθετήσεις.
Προτεστάντες· αρετική ατή μάδα το Χριστιανισμο, πο προλθε
ς ντίδραση στά κακς κείμενα το Ρωμαιοκαθολικισμο τόν 16ο αώνα, λλά πού δέν μπόρεσε νά βρε τήν ληθινή δό τς ᾿Ορθοδοξίας γιά λόγους ψυχολογικούς καί στορικούς, στέκεται, πλήν λαχίστων ξαιρέσεων, ποτιμητικά καί περιφρονητικά πέναντι στή Θεοτόκο. Ο Προτεστάντες θεωρον τήν Παναγία ς μιά πλή γυναίκα πού δέν θά πρέπει κανείς νά τς δίνει διαίτερη σημασία, γιατί πίστη μας, λένε, εναι στόν Χριστό καί σέ κανέναν λλον.
Εναι προφανές τι πεποίθησή τους ατή πάσχει καί λογικά καί θεολογικά. Λογικά, γιατί εναι λίου φαεινότερον τι γυναίκα πού πιλέχτηκε νάμεσα πό λες τίς γυνακες το κόσμου γιά νά γίνει μητέρα το Θεο ς νθρώπου πρεπε νά παρουσιάζει κάτι τό διαίτερο σέ σχέση μέ λους τούς λλους, τό ποο θά ελκυε τόν Θεό, κι ατό δέν ταν τίποτε λλο πό κενο πού “γοητεύει” τόν Θεό πάντοτε· γνότητα καί καθαρότητα τς καρδις. Θεολογικά, γιατί δια Αγία Γραφή μς προσανατολίζει στήν διαίτερη τιμή πού πρέπει νά δίνεται στήν Παναγία, ταν π.χ. ρχάγγελος Γαβριήλ στό γεγονός το Εαγγελισμο τή χαρακτηρίζει “Κεχαριτωμένη”.
Δέν μς παραξενεύει μως τοποθέτηση ατή τν Προτεσταντν, γιατί ο αρετικοί ατοί δέν διακρίνονται γενικς γιά τόν σοβαρό θεολογικό προβληματισμό τους. ᾿Εδ μφισβητον τόν διο τόν Χριστό σέ μεγάλο βαθμό, δέν θά μφισβητήσουν καί τήν Παναγία Μητέρα Του;
Ο Ρωμαιοκαθολικοί πειτα· ατοί βρίσκονται στόν ντίποδα τν Προτεσταντν. Αλλωστε στορικά ο Προτεστάντες κινήθηκαν ντιδραστικά πρός τούς προγενεστέρους ατν Ρωμαιοκαθολικούς· ,τι ο Ρωμαιοκαθολικοί πρέσβευαν τό κριβς ντίθετο πέλεξαν ο Προτεστάντες. Ο Ρωμαιοκαθολικοί λοιπόν περτίμησαν τήν Παναγία, γι’ ατό κατά φυσικό τρόπο ποτίμησαν τήν Παναγία καί ο Προτεστάντες.
Ποιά περτίμηση τς Παναγίας πό τούς Καθολικούς; Τήν τοποθέτησαν καί τήν τοποθετον σέ πίπεδο σχεδόν θεότητας. Φτάνουν στό σημεο χι τς τιμς πρός ατήν, λλά τς λατρείας πέναντί της, στοιχεο πού προσιδιάζει μόνον στόν Τριαδικό Θεό καί τόν Κύριό μας ᾿Ιησο Χριστό. Η Μαριολατρεία ατή, ποία κυρίως φαίνεται πό τό δόγμα τους τς σπίλου συλλήψεως τς Παναγίας, δηλαδή συνελήφθη πως καί Χριστός, χωρίς συνεύρεση τν γονέων της, ποτελε κτροπή καί ατή πό τήν ρθή πίστη. Καί τοτο γιατί ποδίδει στήν Θεοτόκο χαρακτηριστικά το Σωτρος Χριστο. Μόνον Χριστός συλλαμβάνεται κ Πνεύματος γίου καί Μαρίας τς Παρθένου, πού σημαίνει τι μόνον ν τ Χριστ νακόπτεται κληρονομικότητα τς μαρτίας καί δημιουργεται τό καινούργιο δένδρο τς νθρωπότητας. Αν καί στήν Παναγία χουμε νακοπή τς κληρονομικότητας τς μαρτίας, τότε Παναγία δέν χρειαζόταν σωτηρία. Ο Χριστός γι’ ατήν θά ταν περιττός μλλον κείνη θά μποροσε νά Τόν ποκαταστήσει. “Τό πάντες μαρτον καί στερονται τς δόξης το Θεού” (Ρωμ. 3, 23) το λόγου το Θεο δέν θά σχυε, πως καί τό “τέχθη μν σήμερον Σωτήρ” (Λουκ. 2, 11) τν γγέλων πρός τούς ποιμένες τς Βηθλεέμ.
Στό βάθος Μαριολατρεία ατή, μολονότι φαίνεται τι ποσκοπε στόν τονισμό τς ψηλς θέσης τς Παναγίας, τήν ποβαθμίζει, γιατί κινεται ς θεολογική θέση στό πίπεδο τς νθρώπινης λογικς, πού γνοε τά δεδομένα τς ποκάλυψης το Χριστο. Εναι κι ατή μιά αρετική καθαρά θέση.


Η ρθόδοξη τοποθέτηση.
Η ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία μένοντας μακριά πό τίς κρότητες καί τς μις  καί  τς λλης χριστιανικς τεροδοξίας κινήθηκε καθαρά πάνω στά δεδομένα τς Αγίας Γραφς καί τς γραμμς τς διαίρετης ᾿Εκκλησίας. Ετσι·
1.                          Κατ’ ατήν, Παναγία ποτέ δέν παυσε νά εναι κανονικός νθρωπος, πού ρθε στόν κόσμο πως καί ο λλοι νθρωποι, ρα μέ τήν κληρονομικότητα τς προπατορικς μαρτίας καί τς μέ ατήν συνδεδεμένης νάγκης γιά σωτηρία. Η Παναγία φέρνει στόν κόσμο ς νθρωπο τόν Υό καί Λόγο το Θεο κ Πνεύματος Αγίου, λλά καί δια παραμένει τέκνο το πρώτου ᾿Αδάμ, πού θά πε τι πρώτη ατή δέχεται τή σωτηριώδη νέργεια το Υο καί Θεο της. Η Παναγία παρ’ λη τήν γιότητά της δέν ξεφεύγει πό ρισμένα “σφάλματα”, πως γιά παράδειγμα το λέγχου το μικρο Χριστο, ταν δωδεκαετής νέρχεται στό Ναό καί “χάνεται”, πως πίσης τς ναζήτησής Του, ταν βγκε στο κήρυγμα τριακονταετής.

2.                          Εν μως παραμένει κοινός νθρωπος, εναι, καθώς σημειώσαμε, “Κεχαριτωμένη” καί “ελογημένη ν γυναιξί” (Πρβλ. Λουκ. 1, 28). Καί χρειάζεται νά τονίσουμε ν προκειμένω τι ξιολόγηση ατή δέν εναι νθρώπινη. ᾿Αποτελε ξιολόγηση το διου το Θεο μέσω το πεσταλμένου Του ρχαγγέλου Γαβριήλ. Ο ᾿Αρχάγγελος μς καθοδηγε στό νά προσφωνομε τσι τήν Παναγία καί συνεπς νά τήν τιμομε κατά ντελς διαίτερο καί ξεχωριστό τρόπο. Γι’ ατό καί κολουθία τν Χαιρετισμν, μολονότι χει στορική φετηρία - τήν κφραση εγνωμοσύνης τν Βυζαντινν γιά τή θαυμαστή πέμβαση τς Θεοτόκου πέναντι στίς πιθέσεις τν Περσν καί τν ᾿Αβάρων στίς ρχές το 7ου α. - δέν παύει ν’ ποτελε μίμημα το παραδείγματος το ρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί χαριτώθηκε Παναγία μας πό τόν Θεό καί πρό τς συλλήψεως το Κυρίου ᾿Ιησο, μά κυρίως μετά, λόγω το βαπτίσματός της στό Αγιον Πνεμα κατά τό γεγονός το Εαγγελισμο.

3.                          ᾿Εκενο πού φερε στήν Παναγία τήν διαίτερη γι’ ατήν χάρη το Θεο ταν συχαστικός τρόπος ζως της. Η νηστεία της, διαρκής προσευχή της, μελέτη το λόγου το Θεο, σιωπή της. Συνεργάστηκε δολη ατή παιδούλα πό πολύ μικρή μέ τόν Θεό. Η θέλησή της ταν διαρκς κατατεθειμένη στήν πακοή το Θεο. Κι κε πού φανέρωσε τήν πόλυτη πακοή της σ’ ᾿Εκενον ταν ταν κλήθηκε νά γίνει μητέρα το Υο Του. Τό “δού δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρμά Σου” (Λουκ. 1, 38) συνιστ τή μαρτυρική πιλογή της, προκειμένου νά μείνει πιστή στό θέλημα το Θεο. Μήν ξεχνμε τι τό τίμημα τς γέννας γιά μιά νύπαντρη κοπέλα στά χρόνια κενα ταν θάνατος!

4.                          Η πακοή της μέχρι θανάτου δείχνει καί τό μέγεθος τς γιότητάς της. Υπακοή σημαίνει ταπείνωση καί ταπείνωση εναι δρόμος το Θεο. Οπως Κύριος ταπεινώθηκε - “κένωσεν αυτόν” (Φιλ. 2, 7) - γιά νά ρθει στόν κόσμο ς νθρωπος, πως πορεύτηκε μέ τήν ταπείνωση καί τή φανέρωσε μαζί μέ τήν γάπη Του πάνω στόν Σταυρό, τσι καί Παναγία. Η ταπείνωσή της φανερώνει τό πνευματικό ψος στό ποο βρίσκεται, ψος τέτοιο πού εναι παραπάνω πό τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ. Εναι “ τιμιωτέρα τν Χερουβείμ καί νδοξοτέρα συγκρίτως τν Σεραφείμ”.

5.                          Ως κ τούτου Παναγία χει μέσα της καί τή μεγαλύτερη χάρη, ρα καί τή μεγαλύτερη γάπη καί τή μεγαλύτερη παρρησία νώπιόν του Θεο. Εναι κοντά μας καί κοντά στόν Υό της περισσότερο πό λους τούς γίους. “Γέφυρα μετάγουσα τούς κ γς πρός ορανόν”. Ο,τι λοιπόν ν πίστει τς ζητομε μς τό δίδει καί μάλιστα κ περισσο. Μς τό δίδει δηλαδή Υός της πρός χάρη τς Παναγίας Μητέρας πού παρακαλε γιά μς. “Πολύ σχύει δέησις Μητρός πρός εμένειαν Δεσπότου”. Γι’ ατό καί εναι πειρα τά θαύματά της πού τά βλέπει πιστεύουσα καρδιά το νθρώπου.

6.                          Η ποδοχή μως τς Παναγίας μ’ ναν τέτοιο τρόπο καί πισήμανση τς χάρης πού χει παιτε καί τή δική μας συμμετοχή στή χάρη το Θεο. Μόνον χων χάρη Θεο ποδέχεται τήν Παναγία. Βλέπει κανείς ,τι διος χει. Κι εναι τοτο πόδειξη τς λλειψης το Πνεύματος το Θεο σέ λους τούς αρετικούς πού μφισβητον τήν ξαίρετη θέση της μέσα στήν ᾿Εκκλησία. Πόσο τοτο φαίνεται μεσα πό τό περιστατικό τς συνάντησης τς Παναγίας μέ τήν ξαδέλφη της ᾿Ελισάβετ, μητέρα το ᾿Ιωάννου το Προδρόμου. Μόλις κουσε τό χαιρετισμό τς Μαρίας ᾿Ελισάβετ, “πλήσθη πνεύματος γίου καί νεφώνησε φων μεγάλͺῃ καί επε· Ελογημένη σύ ν γυναιξί” (Λούκ. 1, 41). Τήν προσφωνε ελογημένη, γιατί γέμισε πό Πνεμα Θεο. Εναι κάτι παρόμοιο μέ ,τι συμβαίνει καί μέ τόν Κύριο. Τόν ποδέχεται κανείς ς Θεό, μόνον ταν χει τό Πνεμα το Θεο. “Οδείς δύναται επεν Κύριον ᾿Ιησον, ε μή ν Πνεύματι Αγί” (Α´ Κορ. 12, 3).
Δέν θά μασταν λοιπόν περβολικοί ν λέγαμε τι κριτήριο τς ρθοδοξίας μας εναι στάση μας καί ναντι τς Θεοτόκου. ᾿Ορθή ποδοχή της σημαίνει ρθή ποδοχή καί το Χριστο. Καί ρθή ποδοχή το Χριστο σημαίνει ταυτοχρόνως ρθή ποδοχή καί τς Παναγίας. Χριστός καί Παναγία πηγαίνουν πάντοτε μαζί. Τυχόν διάσπαση τς νότητάς τους σημαίνει λλοίωση καί τς ρθς πίστης. Γι’ ατό καί λοι γνωρίζουμε τι Γ´ Οκουμενική Σύνοδος γιά νά ριοθετήσει τήν πίστη στόν Χριστό ς Θεό καί νθρωπο προσδιόρισε τήν πίστη καί στήν Παναγία· εναι Θεοτόκος.
Η Παναγία εναι πολύ κοντά μας. Τό μολογομε διαρκς στό πολυτίκιο τς κοιμήσεώς της· “...ν τ κοιμήσει τόν κόσμον ο κατέλιπες, Θεοτόκε”, πως καί πανειλημμένως στούς χαιρετισμούς· “χαρε τούς πιστούς παύστως πισκιάζουσα”. Αν γέρων Πορφύριος λεγε τι μετά τό θάνατό του θά εναι πιό κοντά στούς πιστούς, πόσο μλλον σχύει τοτο γιά τήν Παναγία, πού πιστεύουμε τι μεταστάθηκε καί σωματικά καί πό τήν ποψη ατή προτυπώνει καί τά μέλλοντα (“ναστάσεως τύπον κλάμπουσα”). Δέν χουμε παρά νά τήν πικαλούμαστε πάντοτε.Το βιβλίο   «  Πανύμνητε  Μτερ" 
  τοῦ Πρωτοπρ π. Γεωργ Δορμπαράκη
κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ».
(τηλ.: 210 9310605).

ΠΗΓΗ: http://synodoiporia.blogspot.gr  ▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου