menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τα πορίσματα της ημερίδας για τον αποκρυφισμό-Ποια η μέγιστη απειλή


"Απαιτείται επαγρύπνιση και διαφώτιση του πιστού λαού με όλα τα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία, καθότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μία συντονισμένη προσπάθεια νοθεύσεως του Ορθοδόξου φρονήματος. Άλλωστε, όπως έχει επισημανθεί, ο Αποκρυφισμός και οι νεοφανείς αιρέσεις δεν στοχεύουν τόσο στο να εξέρχονται οι πιστοί από την Εκκλησία, όσο στο να παραμένουν εντός Αυτής με αλλοιωμένο το Ορθόδοξο φρόνημα" αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου που περιλαμβάνει τα πορίσματα της  KZ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Εντεταλμένων Ορθόδοξων Εκκλησιών και Ι.Μ. για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας . Αναλυτικά
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΖ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

1. Η Συνδιάσκεψη διαπίστωσε τη μεγάλη έξαρση του αποκρυφιστικού φαινομένου στην εποχή μας. Αποκρυφισμός είναι η πίστη σε απόκρυφες πραγματικότητες, οντότητες και δυνάμεις, οι οποίες προσεγγίζονται με απόκρυφες τεχνικές. Πρόκειται για αρχαίο και διαχρονικό, πολύμορφο και με απόλυτα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα δαιμονοκίνητο σύστημα, το οποίο απομακρύνει τον άνθρωπο από τον πραγματικό προορισμό του, που είναι η κατά Χάριν θέωσή του, δίνοντάς του την ψευδαίσθηση της αυτοθέωσης.


2. Ο σύγχρονος Αποκρυφισμός εμφανίζεται με τις μορφές του Νεοσατανισμού, της πολυειδούς Μαγείας, του Πνευματισμού, του Channelling, του Εσωτερισμού, της Καμπάλα, της Μαντικής (Νεκρομαντεία, Καφεμαντεία, Οιωνοσκοπεία, Ονειρομαντεία, Κλυδωνισμός, Κάρτες Ταρώ), της Αστρολογίας, του Σαμανισμού, της Ψευδοαγγελολογίας, της Αγγελοθεραπείας, του Ρέικι, του Νεοπαγανισμού, της Αριθμοσοφίας, του κινήματος Ντάνωφ, της Ψευδοπροφητείας, της Ουφολογίας και με πολλές άλλες μορφές Αποκρυφισμού, οι οποίες εντάσσονται στο γενικώτερο ρεύμα της «Νέας Εποχής».


3. Η ύπαρξη, η ταυτότητα και οι τεχνικές των βασικών μορφών του Αποκρυφισμού είναι καταγεγραμμένες στην Αγία Γραφή. Εκεί γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στα γνήσια Αγιοπνευματικά χαρίσματα της Εκκλησίας και στα μη γνήσια, τα δαιμονικά, όπως αυτά εμφανίζονται στον διαχρονικό Αποκρυφισμό. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να καταλύσει το κράτος και τα έργα του Σατανά. Στην Αγία Γραφή προφητεύεται το ελπιδοφόρο εσχατολογικό γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου και της οριστικής κατά-λύσεως όλων των σκοτεινών δυνάμεων.
4. Περισσότερο ευάλωτοι από την επίδραση του Αποκρυφισμού είναι οι νέοι μας. Οι κυριότεροι λόγοι επηρεασμού των νέων από τις διάφορες μορφές του Αποκρυφισμού είναι: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νεανικής και κυρίως της εφηβικής ηλικίας, η ελλιπής Ορθόδοξη κατήχηση, η ανεπάρκεια και η κρίση της οικογένειας, η λανθασμένη στόχευση και αποχριστιανοποίηση της παιδείας, η απουσία νοήματος ζωής και η αναζήτησή του σε επικίνδυνους πνευματικά χώρους, η συστηματική πλύση εγκεφάλου από έντυπα, παιχνίδια και ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεως (τηλεόραση, διαδίκτυο κ.α.) και η ανησυχητική εξάρτηση από αυτά. Το φαινόμενο «Χάρυ Πότερ» αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση διείσδυσης του Αποκρυφισμού στην παιδική και εφηβική ηλικία.

5. Η Συνδιάσκεψη ασχολήθηκε ενδελεχώς με τις πιο σημαντικές από τις μορφές του συγχρόνου Αποκρυφισμού. Μία ευρύτατα διαδεδομένη μορφή Αποκρυφισμού είναι η Αστρολογία, η οποία θέλει να προβάλλεται ως επιστήμη και ασκεί εντυπωσιακή γοητεία στον σύγχρονο εκκοσμικευμένο άνθρωπο. Τον αποκόπτει από την Πρόνοια του Θεού, τον προσδένει σε μοιρολατρικές αντιλήψεις με ψευδείς προβλέψεις, αιχμαλωτίζοντάς τον σε απατηλές «αστρικές δυνάμεις», στην πραγματικότητα δαιμονικές. Η σύγχρονη επιστήμη της Αστρονομίας έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση της από την Αστρολογία και την θεωρεί ψευδοεπιστήμη.


6. Ο Νεοπαγανισμός είναι ένας από τους πιο εύρωστους διαύλους του νεοεποχίτικου Αποκρυφισμού, προβάλλοντας και εδραιώνοντας τις δοξασίες του με την υποτιθέμενη επιστροφή στο κλέος της προχριστιανικής αρχαιότητας. Πρόκειται όμως για σύγχρονα θρησκευτικά σχήματα του νεοεποχίτικου αποκρυφιστικού πλέγματος, δομημένα με στοιχεία της αρχαίας ειδωλολατρίας.

7. Η σύγχρονη Ψευδοαγγελολογία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εκκλησιαστική διδασκαλία περί των αγίων Αγγέλων. Τόσο ως προς τις προϋποθέσεις της, όσο και ως προς το περιεχόμενό της έχει σαφώς αντιχριστιανικό, συγκρητιστικό και αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Συνδυάζει μία σειρά εξωχριστιανικών, χριστιανικών, εσωτεριστικών, ιουδαικών και ισλαμικών στοιχείων, που σε αρκετά σημεία θυμίζει έντονα χαρακτηριστικά του αρχαίου Γνωστικισμού, με έκδηλη την νεοεποχίτικη σφραγίδα.

8. Χαρακτηριστική μορφή του Αποκρυφισμού είναι το Channelling (Διαυλισμός), μία καθαρά νεοεποχίτικη πρακτική, η οποία μετατρέπει τον άνθρωπο που ασχολείται μ᾿ αυτή σε «κανάλι», το οποιο -κατά τα λεγόμενα των εκπροσώπων του- συντονίζεται «ενεργειακά» με πνεύματα, ώστε να δέχεται και να «διοχετεύει» μηνύματα και οδηγίες από υποτιθέμενες «φωτεινές οντότητες» (αγγέλους, δασκάλους, εξωγήινους κ.α.). Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται αυτή η τεχνική μας βεβαιώνει ότι πρόκειται περί επικίνδυνης αποκρυφιστικής πρακτικής, που «ανοίγει» επικοινωνία με ακάθαρτα πνεύματα. Άλλωστε, στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν υπάρχουν «τεχνικές» για την επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, τους Αγγέλους και τους Αγίους Του.9. Γιά την Ορθόδοξη Εκκλησία οι απόκρυφες πραγματικότητες και δυνάμεις, στις οποίες αναφέρεται ο Αποκρυφισμός σε όλες τις μορφές του, είναι σαφώς δαιμονικές, όπως και οι τεχνικές του. Οι συνέπειες από την ενασχόληση με τον Αποκρυφισμό είναι απρόβλεπτες και πολύ σοβαρές, τόσο για την ψυχική και πνευματική υγεία των εμπλεκομένων, όσο και για την σωματική, καθόσον τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε «θεραπευτικές μεθόδους» των λεγομένων «εναλλακτικών-ενεργειακών θεραπειών», αλλά και προσπαθεί να διεισδύσει σε τομείς της κλασσικής ιατρικής και ψυχικής υγείας. Συνεπώς, όποιος σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες απόκρυφες πραγματικότητες, δυνάμεις και τεχνικές, αποκόπτεται εθελούσια από το Σώμα της Εκκλησίας και υποδουλώνεται σε δαιμονικές δυνάμεις.

10. Παρόμοια φαινόμενα απαντώνται δυστυχώς και σε μεμονωμένα πρόσωπα και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ορθοδοξίας, όπως οι λεγόμενες «φωτισμένες» και οι «οραματίστριες». Επίσης απαντώνται στις διάφορες παρατάξεις των σχισματικών Παλαιοημερολογιτών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πρακτικές οι οποίες αποκλίνουν σοβαρά από την Ορθόδοξη Παράδοση.


Ως εκ τούτου, απαιτείται επαγρύπνιση και διαφώτιση του πιστού λαού με όλα τα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία, καθότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μία συντονισμένη προσπάθεια νοθεύσεως του Ορθοδόξου φρονήματος. Άλλωστε, όπως έχει επισημανθεί, ο Αποκρυφισμός και οι νεοφανείς αιρέσεις δεν στοχεύουν τόσο στο να εξέρχονται οι πιστοί από την Εκκλησία, όσο στο να παραμένουν εντός Αυτής με αλλοιωμένο το Ορθόδοξο φρόνημα.


Η Συνδιάσκεψη εγκρίνει ομοφώνως τα ως άνω Πορίσματα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτής να τα υπογράψει.

Ο Πρόεδρος της Συνδιασκέψεως
† Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Παύλος
Οι Εντεταλμένοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Εμμανουήλ
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος
Πατριαρχείου Ρωσίας, Ηγούμενος Θεοφάνης Λουκιάνωφ
Πατριαρχείου Σερβίας Ιερομόναχος Ευσέβιος Mεάντζια
Πατριαρχείου Ρουμανίας, Καθηγητής Κυπριανός Στρέτζα
Πατριαρχείου Βουλγαρίας Μητροπολίτης Νευροκοπίου Σεραφείμ
Εκκλησίας της Κύπρου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Κωστόπουλος
Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός
Εκκλησίας Πολωνίας, Πρωτοπρ. Ανδρέας Λέφτσακ
Ο φιλοξενών την Συνδιάσκεψη
Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος
Ο Πρόεδρος της Συνδιασκέψεως
† Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Παύλος
http://www.agioritikovima.gr/

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου