menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση για την συνάντηση απολογισμού δράσεων του «Θεματικού έτους Πολιτισμού 2016», «Μάγνητες και ο Πολιτισμός της Θάλασσας».

 Η «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», φορέας πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ολοκλήρωσε αισίως το πρώτο «Θεματικό Έτος πολιτισμού», του 2015, που είχε τον τίτλο: «Μάγνητες και ο Πολιτισμός της Θάλασσας». Και αποτελεί θεσμό πλέον –το Θεματικό Έτος- που εκπληρώνει έναν από τους στόχους που έθεσε η «Μαγνήτων Κιβωτός», πραγματώνοντας έτσι και την αρχική ιδέα προκειμένου να αναδειχτεί ο πολιτιστικός δυναμισμός της Μαγνησίας (και της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος) αλλά και να υπηρετηθούν οι ανάλογες ανάγκες των κατοίκων της.

Στο μετερίζι αυτό ως πρόεδρος της «Μαγνήτων Κιβωτού»- επιστράτευσα ένα σώμα συνεργατών, ως μελών του Δ. Σ., που έχουν δώσει δείγματα γραφής στα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής μας. Παράλληλα, άνοιξε διαύλους γνήσιας επικοινωνίας και προσκάλεσε κάθε φορέα ή σύλλογο, που έχει τους ίδιους ή παραπλήσιους στόχους, να συμβάλει στην επίτευξη του κοινού στόχου. Έτσι, με όραμα, σωστό προγραμματισμό και συνεργατική προσπάθεια, υλοποιήθηκε το πρώτο Θεματικό Έτος με αναφορά σε ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό έχει να επιδείξει η περιοχή μας, εδώ και χιλιάδες χρόνια, τον Πολιτισμό της Θάλασσας. Γι αυτό και η όλη πρωτοβουλία έτυχε γενικότερης αποδοχής, όχι μόνο από τους Μαγνησιώτες αλλά και από πολλούς «ξένους» που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν - είτε δια ζώσης είτε και από έγκυρη πληροφόρηση - τα δρώμενα του νέου θεσμού.

Και είναι πλούσιος ο απολογισμός του πρώτου Θεματικού Έτους. Κυρίως και επειδή θα αποτελέσει την υποδομή που μελλοντικά θα χαρίσει πολλαπλάσια «αγαθά πολιτισμού» στους κατοίκους της Μαγνησίας και όχι μόνον. Άλλωστε, στις 56 πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015, δραστηριοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων από διαφορετικούς τομείς αλλά και με ειδικότερους ρόλους. Από το στελεχιακό δυναμικό της «Μαγνήτων Κιβωτού» έως τα μέλη των συνεργαζόμενων φορέων και συλλόγων ή και τα μεμονωμένα πρόσωπα που δήλωσαν το δικό τους «παρών».

Και κάπως πιο εξειδικευμένα: Σε 15 ανέρχονται οι ακαδημαϊκοί, οι καθηγητές και οι καλλιτέχνες διεθνούς κύρους που είχαν δραστική παρουσία στις εκδηλώσεις του Θεματικού Έτους 2015, ενώ εκατοντάδες είναι, αθροιστικά, οι χορωδοί, οι μουσικοί, οι χορευτές, οι εικαστικοί και οι λογοτέχνες που κατέθεσαν τη μαρτυρία της δουλειάς τους. Ακόμη, δόθηκε η ευκαιρία σε απλούς ανθρώπους, από τη Μαγνησία και την υπόλοιπη Ελλάδα, να αποκαλύψουν τα καλλιτεχνικά τους χαρίσματα αλλά και να ενθαρρυνθούν αναλόγως. Ήταν κι ένας τρόπος να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην ομαδική δημιουργική δράση ή και να γίνουν συμμέτοχοι στην παραγωγή πολιτιστικών δρώμενων. Σημειωτέον ότι η «Μαγνήτων Κιβωτός» δεν έμεινε μόνο στα ευμενή σχόλια για το έργο της, και μέσω επιστολών που παρέλαβε, αλλά επιδίωξε να έχει και τις παρατηρήσεις-προτάσεις από εκείνους που θα ήθελαν τη συνεχή βελτίωση του θεσμού.


Υπολογίζονται σε πάνω από 7.000 τα άτομα που παρακολούθησαν από κοντά τις εκδηλώσεις με το επιλεγμένο θέμα: «Μάγνητες και Πολιτισμός της Θάλασσας». Δηλαδή: α) ημερίδες λόγου και λογοτεχνικές εσπερίδες, β) εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, γ) συναυλίες μουσικών συνόλων, φιλαρμονικών και χορωδιών, δ) θεατρικές παραστάσεις, ε) επιδείξεις χορευτικών παραδοσιακών συγκροτημάτων, στ) εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, ζ) ειδικότερες συναντήσεις φορέων και ανοικτές συναντήσεις η) βραβεύσεις προσωπικοτήτων που συνεισέφεραν στην εξέλιξη του τοπικού μας πολιτισμού, κ.ό.κ.

Επί πλέον, υλοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, με συμμετοχή 5.000 μαθητών, στους χώρους του Συνεδριακό Κέντρου (στα Μελισσάτικα). Και όλες οι εκδηλώσεις υπήρξαν ανοικτές -με ελεύθερη είσοδο- για το κοινό. Γι’ αυτό, το Δ.Σ. της «Μαγνήτων Κιβωτού», από την πλευρά του φορέα διοργάνωσης, μαζί και με όλη την ομάδα εργασίας που το πλαισίωσε, επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον Δήμο Βόλο , με όλους τους οργανισμούς του για την πολυεπίπεδη και αγαστή συνεργασία που είχαν. Επίσης, όλους εσάς τους πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους της περιοχής μας , το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, που εμπιστευτήκατε ρόλο συνδιοργανωτή στην «Μαγνήτων Κιβωτό» (σε εξειδικευμένες πρωτοβουλίες), καθώς και όλους τους καλλιτέχνες και τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν τον λόγο, τη μουσική, τον χορό και κάθε μορφή Τέχνης, καθ’ όλη τη διάρκεια και στο πλαίσιο του Θεματικού Έτους.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στο ανθρώπινο δυναμικό του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας, που αγκάλιασε με πολλή αγάπη, υπομονή και συνεχή στήριξη την καινούργια αυτή δραστηριότητα της Μητροπόλεώς μας. Όπως, επίσης, δεδομένες είναι και οι θερμές ευχαριστίες προς τους εθελοντές και τους Επιστημονικούς Συντονιστές, προερχόμενους από τον Δημόσιο Τομέα, που αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο, αξιολόγησαν τη δουλειά και πρόθυμα εντάχθηκαν στο οργανόγραμμα της «Μαγνήτων Κιβωτού».

Και μερικές χρήσιμες επισημάνσεις που θα αποτελέσουν ασφαλώς σημεία αναφοράς και στα μελλοντικά Θεματικά Έτη: Καταρχήν, καθιερώθηκαν ήδη τέσσερες σημαντικοί θεσμοί: οι «Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις», η «Ναυτική Εβδομάδα στον Βόλο» , η «Συνάντηση των τοπικών Χορωδιών» και το καταληκτικό (τον Δεκέμβριο) «Πανελλήνιο Συνέδριο». Οι θεσμοί αυτοί θα υλοποιούνται σε σταθερές περιόδους, της κάθε χρονιάς, και με τις απαιτούμενες προσαρμογές. Κατόπιν, είναι η άψογη συνεργασία που αναπτύχθηκε με όλους τους φορείς της περιοχής μας, με την προοπτική μάλιστα της συνέχισης και συνεχούς βελτίωσής της.

Ομοίως η αναζήτηση και ανάδειξη ανθρώπων με σημαντικό καλλιτεχνικό φορτίο, που όμως δεν είχαν έως τώρα την ευκαιρία να το παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό.

Αλλά θετικό στοιχείο υπήρξε και η κατά το δυνατόν αποκέντρωση των εκδηλώσεων, σε όλη την Μητροπολιτική περιφέρεια, όπως στην Αγιά, στο Πήλιο και στον Αλμυρό. Επίσης, η πραγματοποίηση σεμιναρίου –πανεπιστημιακών προδιαγραφών- για τη Εκπαίδευση και την ανάλογη ενημέρωση των φορέων που υπηρετούν τον πολιτισμό. Κι εδώ πρέπει να αναφερθεί ο «ρόλος» του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας, ενός υπέροχου και με πολλές δυνατότητες χώρου, που τον αξιοποίησε σε πολλές εκδηλώσεις η «Μαγνήτων Κιβωτός».


Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε σε ανοιχτή πρόσκληση, την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, στις 7.00 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσάτικα.


Καλούμε όλους τους φορείς και τις προσωπικότητες που συνεργάστηκαν μαζί μας, προκειμένου να κάνουμε τον απολογισμό για το Θεματικό Έτος 2015, να καταθέσουμε με εικόνα και λόγο τα πεπραγμένα του περασμένου χρόνου και να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις σας επί των «πεπραγμένων» και, ακολούθως, να επιδώσουμε ένα αναμνηστικό της συνεργασίας μας.

Μεγάλη τιμή θα αποτελέσει για την «Μαγνήτων Κιβωτό» εάν επιδιώξετε την παρουσία και όσων από τους συμπολίτες μας παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις και συνέδραμαν έτσι την κοινή μας προσπάθεια για «την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος» της περιοχής μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ»
† Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου