menu

Αγκόρι Σάντους: Οι κανίβαλοι ασκητές του Γάγγη


Είναι οι Αγκόρι Σάντους (Aghori sadhus): Οι ασκητές μίας ινδουιστικής σέκτας που, αποζητώντας την επικοινωνία με το Σίβα και την υπέρτατη έκσταση της λύτρωσης, πίνουν ούρα και κρασί από τα κρανία των νεκρών, συνευρίσκονται χωρίς αναστολές, διαλογίζονται νύχτα και τρώνε τα υπολείμματα από τα πτώματα που ξεβράζει ο Γάγγης.
http://www.cnn.gr/

Σχόλιο,
Όπου λείπει η χάρη του Θεού, το κενό καταλαμβάνει ο... άλλος. "Ο Θεός να βάλει το χέρι Του"ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ Σ' ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΒΡΎΧΙΟ ΨΑΡΕΜΑ

Indonesia ( travel & spearfishing!!!! )

Όσοι αγαπούν τη θάλασσα, αλλά και το υποβρύχιο ψάρεμα
θα χαρούν πολύ, όταν δουν αυτή την ταινία. 
Την αφιερώνουμε στους ... καπεταναίους:: Χ.Γ και Π.Γ - τους καλούς μας συνεργάτες -
μήπως και τους πείσουμε να μας πάνε για ψάρεμα με τα σκάφη τους στην ... Ινδονησία, 
αφού δεν μας διευκολύνουν στα όμορφα μέρη του Παγασητικού...

Νέα ανθρωπιστική βοήθεια για τους κρατούμενους της φυλακής ΔΟΜΟΚΟΥ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία - που είχε ο π. Θεόδωρος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Κ. Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ" - ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής ΔΟΜΟΚΟΥ, όπου κρατούνται εκατοντάδες άνδρες απ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι περισσότεροι φυλακισμένοι, και αυτού του χώρου κράτησης, είναι άποροι και, ως εκ τούτου, στερούνται ακόμη και τα πιο αναγκαία είδη για την καθημερινή ανθρώπινη διαβίωσή τους. Οι εθελοντές του "Ε" που εργάζονται στο Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος (Θουκυδίδου 10, στο Βόλο) - που λειτουργεί ως παράρτημα του "Ε" - ετοίμασαν και απέστειλαν μια ποσότητα ειδών καθαριότητος, όπως σαπούνια, σαμπουάν, οδοντόπαστες, οδοντόβουρτσες, ξυριστικές μηχανές, ένα σακί σκόνη πλυσίματος κ.α. Η αποστολή αυτή δεν ήταν η πρώτη, αφού και στο παρελθόν ο "Ε" απέστειλε μεγάλες ποσότητες ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων. Ας έχει δόξα ο Θεός που ευλογεί όλες τις προσπάθειες του Δ.Σ. και τους κόπους των συνεργατών του Συλλόγου, για να ωφελούνται εκατοντάδες άποροι συνάνθρωποί μας που, λόγω της εκτεταμένης κρίσης στην πατρίδα μας, στερούνται ακόμη και τα πιο απλά πράγματα.

ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ

π. Δημητρίου Μπόκου
Ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸν ἄνθρωπό σας
κι ἔχετε ἕνα χέρι νὰ σᾶς σφίγγει τρυφερά,
ἕναν ὦμο ν’ ἀκουμπᾶτε τὴν πίκρα σας,
ἕνα κορμὶ νὰ ὑπερασπίζει τὴν ἔξαψή σας,
κοκκινίσατε ἄραγε γιὰ τὴν τόση εὐτυχία σας,
ἔστω καὶ μιὰ φορά;
Εἴπατε νὰ κρατήσετε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ
γιὰ τοὺς ἀπεγνωσμένους;
Ἕ­να αἰχ­μη­ρό­τα­το βέ­λος ρί­χνει κα­τευ­θεί­αν στὴν καρ­διὰ τῆς  βο­λι­κῆς μας ἐ­πα­νά­παυ­σης ὁ ποι­η­τὴς Ντί­νος Χρι­στι­α­νό­που­λος μὲ τοὺς στί­χους αὐ­τούς. Ποι­ὸς κά­θε­ται νὰ σκε­φθεῖ τὸν ἄλ­λο, τὴ στιγ­μὴ ποὺ ἐ­μεῖς εἴ­μα­στε μιὰ χα­ρά;
Κι ὅ­μως αὐ­τὴ θά ’­πρε­πε νὰ εἶ­ναι ἡ μό­νι­μη ἀ­γω­νί­α καὶ ἀ­νη­συ­χί­α μας. Πῶς γί­νε­ται νὰ χαι­ρό­μα­στε τὴ ζω­ή μας ἀ­νέ­με­λα, ὅ­ταν ἄλ­λοι πα­ρα­δί­πλα ὑ­πο­φέ­ρουν; Ἡ ἀ­δι­α­φο­ρί­α δὲν μπο­ρεῖ νὰ ἔ­χει θέ­ση στὴ ζω­ὴ τοῦ Χρι­στια­νοῦ. Χρι­στια­νὸς ση­μαί­νει νὰ εἶ­σαι τοῦ Χρι­στοῦ. Καὶ ὁ Χρι­στὸς ἔ­ζη­σε μό­νο γιὰ τοὺς ἄλ­λους. Κα­θό­λου γιὰ τὸν ἑ­αυ­τό του. «Ἑ­αυ­τὸν ἐ­κέ­νω­σεν» (Φιλ. 2, 7). Τὸν σταύ­ρω­σε γιὰ μᾶς.
Ἔ­δει­ξε μὲ τὸν τρό­πο αὐ­τό, ὅ­τι ἀ­ξί­α δὲν ἔ­χει μιὰ ζω­ὴ μὲ κα­λο­πέ­ρα­ση, ἀλ­λὰ μιὰ ζω­ὴ προ­σφο­ρᾶς στὸν ἄλ­λο. Ὕ­ψι­στο σκο­πό της, βα­θύ­τα­το νό­η­μά της, ἀ­πό­λυ­τη πλη­ρό­τη­τά της ὅ­ρι­σε τὴν ἀ­γά­πη.
Μὰ ἐ­μεῖς δι­α­στρέ­ψα­με καὶ τὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς ἀ­γά­πης. Στὸν δι­κό μας κό­σμο, ὅ­που κέν­τρο βά­λα­με τὸν ἑ­αυ­τό μας, ἀ­κό­μα καὶ ἡ ἀ­γά­πη δὲν εἶ­ναι ἀ­κρι­βῶς ἀ­γά­πη. «Ἡ ἀ­γά­πη γιὰ τὸν συ­νάν­θρω­πό μας δὲν εἶ­ναι τά­χα ἐ­πι­τα­κτι­κὴ ἀ­νάγ­κη γιὰ μιὰ και­νούρ­για ἰ­δι­ο­κτη­σί­α;»
Εἶ­ναι ὁ Νί­τσε αὐ­τὸς ποὺ ἀ­να­ρω­τι­έ­ται. Καὶ συ­νε­χί­ζει τὴ σκέ­ψη του, λέ­γον­τας ὅ­τι σὲ μιὰ τέ­τοι­α ἀ­γά­πη συμ­βαί­νει ὅ,τι καὶ σὲ κά­θε μας ἐ­πι­θυ­μί­α γιὰ ὁτιδήποτε και­νούρ­γιο: «Κου­ρα­ζό­μα­στε μὲ τὸ πα­λιό, γιὰ ὅ,τι γνω­ρί­ζου­με κα­λὰ καὶ σί­γου­ρα. Ἔ­χου­με ἀ­νάγ­κη νὰ τεν­τώ­σου­με τὰ χέ­ρια μας ἀ­κό­μα πιὸ μα­κριά. Καὶ τὸ πιὸ ὄ­μορ­φο το­πί­ο, ὅ­ταν τὸ ζή­σου­με, ὅ­ταν τὸ ἔ­χου­με μπρο­στὰ στὰ μά­τια μας γιὰ τρεῖς ὁ­λό­κλη­ρους μῆ­νες, μᾶς κου­ρά­ζει, δὲν εἴ­μα­στε βέ­βαι­οι γιὰ τὴν ἀ­γά­πη μας γι' αὐ­τό. Κά­ποι­α ἄλ­λη μα­κρι­νὴ ὄ­χθη, μᾶς τρα­βά­ει πε­ρισ­σό­τε­ρο. Γε­νι­κό­τε­ρα, μιὰ κα­το­χὴ μει­ώ­νε­ται μὲ τὴ χρή­ση».
Μιὰ ἀ­γά­πη λοι­πὸν ποὺ εἶ­ναι ἐ­πι­τα­κτι­κὴ ἀ­νάγ­κη ἰ­δι­ο­κτη­σί­ας, κα­το­χῆς τοῦ ἄλ­λου γιὰ εὐ­χα­ρί­στη­ση τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μας, γρήγορα κα­ταν­τά­ει πράγ­μα βα­ρε­τό. Δὲν ὑ­πάρ­χει εὐ­χα­ρί­στη­ση, ποὺ νὰ μὴ γί­νε­ται μὲ τὸν χρό­νο ἀ­νια­ρή. Γίνεται βαρετὸς ὁ ἄλλος καὶ πρέπει νὰ ἀντικαθίσταται συνεχῶς, ὅταν, ἀντὶ νὰ τὸν κάνουμε ἀποδέκτη τῆς ἀγάπης μας, τὸν μεταβάλλουμε σὲ ἁπλὸ ὄργανο τῆς εὐχαρίστησής μας. Εἶ­ναι ἡ κα­τά­ρα τῆς ἐ­γω­κεν­τρι­κῆς μας ἀ­να­ζή­τη­σης. Νὰ μὴ σταματάει πο­τέ. Νὰ ψά­χνει ἀ­κό­ρε­στη γιὰ νέ­ους τρόπους καὶ εἴ­δη εὐ­χα­ρί­στη­σης.
Μὰ εἶ­ναι κά­τι δι­α­φο­ρε­τι­κὸ ἡ ἀ­γά­πη ποὺ προ­σφέ­ρε­ται, τὸ χέ­ρι ποὺ δί­νεις γιὰ νὰ στη­ρι­χτεῖ κά­ποι­ος ἐ­πά­νω του, ὄχι γιὰ νὰ πάρεις κάτι ἐσύ. Ὅταν ἀ­γα­πᾶς τὸν ἄλλο γιὰ ὅ,τι ἀκριβῶς εἶναι αὐτὸς ὁ ἄλλος, ὄ­χι γιὰ δική σου εὐ­χα­ρί­στη­ση. Αὐτὸ εἶναι κά­τι ποὺ θὰ σὲ γε­μί­ζει πάν­το­τε χα­ρά. Μιὰ ἐμ­πει­ρί­α ποὺ θὰ πα­ρα­μέ­νει ζων­τα­νή, ἀ­ξέ­χα­στη, ἀ­κό­μα κι ὅ­ταν ὅ­λα βου­λιά­ξουν στῆς λή­θης τὸν ἀ­πύθμενο βυ­θό. Τὸ πε­ρι­γρά­φει ὄ­μορ­φα ὁ ποι­η­τής:
Κι ἔπειτα τὰ χρόνια θὰ περάσουν
ὄγκοι βουνῶν καὶ πέτρας θὰ παρεμβληθοῦν
θὰ ξεχαστοῦνε ὅλα
ὅπως ξεχνιέται τὸ καθημερινὸ φαΐ
ποὺ μᾶς κρατάει ὀρθούς.
Ὅλα, ἔξω ἀπὸ κείνη τὴ στιγμὴ
ποὺ μέσα στὸ συνωστισμὸ τοῦ ὑπόγειου τρένου
κρατήθηκες στὸ μπράτσο μου.
(Τί­τος Πα­τρί­κιος)
Ἐμεῖς προσφέρουμε τὸ μπράτσο μας σὲ ὅποιον τὸ χρειάζεται νὰ κρατηθεῖ; Τί μᾶς ἐμ­πο­δί­ζει νά ΄ναι γε­μά­τη ἡ ζω­ή μας ἀ­πὸ ὄ­μορ­φες στιγ­μὲς προ­σφο­ρᾶς; Μό­νο αὐ­τὲς ἔ­χουν ἀ­ξί­α πολύτιμη, θὰ πα­ρα­μεί­νουν αἰ­ώ­νια στὴ μνή­μη τοῦ Θε­οῦ, ὅταν ὅλα τὰ ἄλλα ξεχαστοῦν. Τὸ χέ­ρι ποὺ προ­σφέ­ρε­ται γιὰ ἀ­γά­πη, γρά­φει ἀ­νε­ξί­τη­λα τὸ ὄ­νο­μά μας στὸ Βι­βλί­ο τῆς Ζω­ῆς. Ἐ­νῶ τὸ χέ­ρι ποὺ δὲν τὸ ἔ­μα­θε αὐ­τό, σβή­νει γιὰ πάν­τα τὸ ὄ­νο­μά μας ἀ­πὸ τὴ μνή­μη τοῦ Θε­οῦ. Και­ρὸς νὰ δι­δά­ξου­με καλὰ στὸ χέ­ρι μας τὸ μά­θη­μα αὐτό, νὰ γρά­φει χω­ρὶς λά­θη τῆς ἀγάπης τὴ σω­τή­ρια γρα­φή.
Ὁ Κύ­ριός μας τρέ­χει, ἐπείγεται ν’ ἁ­πλώ­σει τὰ χέ­ρια του πά­νω στὸν σταυ­ρό, νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει ὅλους, νὰ μᾶς σώσει. Ἂς βι­α­στοῦ­με ν’ ἁ­πλώ­σου­με τὰ χέ­ρια μας κι ἐ­μεῖς μὲ σταυ­ρι­κὴ δι­ά­θε­ση σὲ ὅ­σους τὰ χρει­ά­ζον­ται. «Κύ­ρι­ε, τὰς χεῖ­ρας ἡ­μῶν ἔ­κτει­νον πρὸς ἐρ­γα­σί­αν τῶν ἐν­το­λῶν σου».
Τὸ κατανυκτικὸ Τριῴδιο, παράλληλα μὲ τὴν παντοειδῆ νηστεία, δὲν παύει νὰ μᾶς παρακινεῖ καὶ στὴ θεοτερπῆ εὐποιία, μιὰ θητεία προσφορᾶς καὶ ἀγάπης στὸν ἄνθρωπο. Μιὰ στάση ζωῆς ποὺ ἀναφέρεται εὐθέως στὸν Χριστό: «Θρέψον δὴ τὸν Κύριον, ψυχή, τῇ εὐπραξίᾳ, ἀρετῆς ἐδέσματα ὡς εὐώδεις θυσίας προσκομίζουσα τούτῳ» (Πέμπτη Τυρινῆς, ᾠδὴ η΄).
Ἔμεινε ἄραγε σὲ μᾶς καθόλου διάθεση νὰ θρέψουμε τὸν Κύριο μὲ μοσχομύριστα ἐδέσματα ἐλεημοσύνης;
Καλὴ Σαρακοστή!  
Ἀ ν τ ι ύ λ η
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα, 
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504 
Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΓΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

Μια διατροφή βασισμένη στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και στη νηστεία αυτής, είναι μια διατροφή σύμφωνα με την οποία, όχι μόνο τρεφόμαστε νηστίσιμα, αλλά και ισορροπημένα και πολύ υγιεινά, καθώς τρώμε τρόφιμα λιγότερο επεξεργασμένα και πιο θρεπτικά, ενώ αποτοξινωνόμαστε σωματικά και πνευματικά.
Στα ιερά κείμενα συναντάμε συγκεκριμένους διατροφικούς κανόνες, μέρος των οποίων αποτελεί και η νηστεία, δηλαδή η αποχή από ορισμένα τρόφιμα για κάποιο προκαθορισμένο διάστημα, αρκετές φορές μέσα στο έτος.
Η νηστεία ενθαρρύνει τον πιστό, μέσω των διατροφικών περιορισμών και απαγορεύσεων, να ενδιαφερθεί λιγότερο για τις υλικές απολαύσεις και να φροντίσει περισσότερο για την πνευματική και ψυχική του ανάταση, την εσωτερική του καθαρότητα και τη σχέση του με το Δημιουργό.
Η νηστεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού που ονομάζουμε «ελληνική παραδοσιακή δίαιτα», και πλέον είναι αναμφισβήτητα το ωφελιμότερο μοντέλο διατροφής παγκοσμίως.
Το τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας περιλαμβάνει περιοδικές μονοήμερες και πολυήμερες αυστηρές νηστείες, συνολικά για 180-200 ημέρες ετησίως. Κάθε ημερολογιακό έτος οι ορθόδοξοι χριστιανοί, εξαιρουμένων κατά περίπτωση εγκύων, θηλαζουσών, υπερηλίκων και βαριά ασθενών, καλούνται να νηστέψουν.

Τι περιλαμβάνει το διαιτολόγιο της νηστείας;
Από το νηστίσιμο σιτηρέσιο εξαιρούνται όλα τα ζωικά τρόφιμα (π.χ. κρέας, αβγά, γαλακτοκομικά), τα παράγωγά τους (π.χ. βούτυρο) και τα προϊόντα που τα περιέχουν. Επιτρέπονται όμως θαλασσινά και αβγά ψαριών (π.χ. ταραμάς) και σε συγκεκριμένες ημέρες, η κατανάλωση ψαριού (π.χ. του Ευαγγελισμού).
Εκτός από αυτά, όλα τα υπόλοιπα βασικά τρόφιμα της παραδοσιακής ελληνικής δίαιτας είναι παρόντα: ελιές, όσπρια, δημητριακά και παράγωγά τους (π.χ. ψωμί), φρούτα φρέσκα και ξερά, εποχικά λαχανικά, χόρτα, ξηροί καρποί, σπόροι (π.χ. σουσάμι) και προϊόντα αυτών (π.χ. ταχίνι), μέλι, αρωματικά βότανα και κρασί (π.χ. νάμα: κρασί Θείας Κοινωνίας).
Κατά τις ημέρες της πιο αυστηρής νηστείας, όπως η Μεγάλη Παρασκευή, το ορθόδοξο τυπικό επιβάλλει την αποχή από κάθε μαγειρεμένη και αρτυμένη τροφή (ξηροφαγία) – αποκλείεται και το ελαιόλαδο! Επιτρέπεται, όμως, η κατανάλωση άλλων ελαίων, παξιμαδιού, λαχανικών, φρούτων, ταχινιού, ξηρών καρπών και φαγητών που δεν μαγειρεύονται και δεν αρταίνονται (π.χ. όσπρια μουσκεμένα σε νερό επί πολλές ώρες).

Τα θρεπτικά χαρακτηριστικά νηστείας

Συγκριτικά με άλλες περιόδους, κατά τη διάρκεια των πολυήμερων νηστειών, όπως π.χ. της Σαρακοστής, αυξάνεται κυρίως η κατανάλωση οσπρίων, δημητριακών, ξηρών καρπών, ταχινιού, λαδερών φαγητών, καθώς και θαλασσινών. Τυπικά, περιορίζεται η συνολική κατανάλωση φαγητού, επομένως και η ημερήσια πρόσληψη θερμίδων, αυξάνονται όμως οι υδατάνθρακες, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών, και διαφοροποιείται ποιοτικά προς το καλύτερο η πρόσληψη λίπους: περισσότερα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, λιγότερα κορεσμένα και trans λιπαρά., ενώ τα περισσότερα μικροθρεπτικά στοιχεία (π.χ. βιταμίνες) προσλαμβάνονται σε επαρκείς ποσότητες

Τα οφέλη της πολυήμερης νηστείας

Ενισχύει σταδιακά τους φυσικούς μηχανισμούς αποτοξίνωσης του οργανισμού και το ανοσοποιητικό σύστημα, δημιουργεί αίσθημα ευεξίας και εσωτερικής καθαρότητας, βελτιώνει τη λειτουργικότητα του εντέρου και την κατάσταση του δέρματος, συμβάλλει στην ελάττωση της υψηλής χοληστερόλης στο αίμα και της ανεβασμένης αρτηριακής πίεσης, έχει καρδιοπροστατευτική, αντιφλεγμονώδη, αντιγηραντική και μακροβιοτική δράση.
www.ekklisiaonline.gr

Μια σπάνια εικόνα της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου

Η Εικόνα βρίσκεται στην Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Καΐρου εκεί που έζησε ο Κύριος σαν πρόσφυγας.
apantaortodoxias.blogspot.gr

Κυριακή της Τυρινής – Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός


Την Κυριακή της Τυρινής,  με τους ύμνους και τα άλλα εκκλησιαστικά κείμενα της ημέρας, ανοίγεται ενώπιόν μας μια θλιβερή εικόνα: Η ΕΞΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ από τον Παράδεισο. Η Εκκλησία τοποθετεί αυτή την εικόνα λιγο πριν αρχίσει η Μ. Σαρακοστή για να αναλογιστούμε τι χάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε και πάλι τον Παράδεισο. Μας προτείνει να εισέλθουμε στο σταδιο της περιόδου που ανοίγεται ενώπιόν μας, να αγωνιστούμε με τα πνευματικά όπλα της νηστείας, της θείας λατρείας, της προσευχής, της ελεημοσύνης, της συμμετοχής μας στα μυστήρια και της ειλικρινούς μετάνοιας, η οποία ανοίγει και πάλι τον Παράδεισο. Αυτή τη δυνατότητα μας την δίνει η σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας την αξιοποιήσουμε στη ζωή μας για να σωθούμε. Την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα, στις 6.00 μ.μ., ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος θα χοροστατήσει στον Α΄ Κατανυκτικό Εσπερινό (της Συγχωρήσεως) της φετινής Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Στο τέλος του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος θα ομιλήσει με επίκαιρο κατανυκτικό θέμα. Ας είμαστε όλοι εκεί.
π. Υάκινθος

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,... (ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως γονείς κι γνωρίζοντας τη μόρφωση και την ευαισθησία σας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την ανησυχία μας για το παρακάτω θέμα.
Πληροφορηθήκαμε ότι αποστείλατε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 Εγκύκλιο με θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Εμφύλων Ταυτοτήτων» κατά το Σχολικό έτος 2016-2017». Στην ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες» οι επιμέρους θεματικές αναφέρονται :
«1. Σωματικές αλλαγές στην Εφηβεία, 2. Βιολογικό και Κοινωνικό φύλο, 3. Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα και 4. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών». Στις θεματικές που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς, αναφέρονται εκτός των άλλων και οι θεματικές: «σεξουαλικός προσανατολισμός και ανθρώπινα δικαιώματα», «η ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο» [1].
Κατά τον θεματικό αυτό άξονα καλούνται τα παιδιά μας να «αποδομήσουν τα έμφυλα στερεότυπα», να προβληματιστούν ίσως και αυτά με τον «σεξουαλικό προσανατολισμό τους» όπως προστάζουν τα «ανθρώπινα δικαιώματα» ώστε να πάψει τάχα η «ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο.»
Σεβόμενοι όλους τους ανθρώπους, άρα και εκείνους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, διδάσκουμε και στα παιδιά μας το σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή (σωστή ή μη) του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο αντιτιθέμεθα στην διαφήμιση της πρόωρης έναρξης σεξουαλικών σχέσεων καθώς και των διαφορετικών σεξουαλικών προτιμήσεων που μπορεί να μπερδέψει ή να αποπροσανατολίσει τα παιδιά μας.
Η ως τώρα ευκαιριακή εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από Φορείς στα σχολεία έχει δείξει ότι συχνά οι «ειδικοί» στις παρουσιάσεις τους, θεωρούν τις προγαμιαίες σχέσεις ως δεδομένο για τα παιδιά του Γυμνασίου και την εγκράτεια ως κάτι το μη εφικτό – μη σεβόμενοι, έτσι, τα πιο συγκρατημένα παιδιά και ωθώντας τα έμμεσα στο να δοκιμάσουν πρόωρα κάτι για το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμα ή προσκρούει στις ηθικές τους αξίες.
Τα πολύ σημαντικά αλλά συγχρόνως δύσκολα και ευαίσθητα θέματα που άπτονται της σεξουαλικής αγωγής δεν είναι σωστό ούτε και αποτελεσματικό, ναπαρουσιάζονται σε ένα μεγάλο και ανομοιογενές ακροατήριο, όπως π.χ. ένα τμήμα σχολείου ή -ακόμα χειρότερα- σε περισσότερα τμήματα ταυτόχρονα. Τα άτομα που απαρτίζουν αυτό το ακροατήριο είναι παιδιά διαφορετικών φύλων, με διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας, διαφορετικών ιδεολογικών και ηθικών αντιλήψεων, και με άλλο βαθμό σεξουαλικών εμπειριών.
Tα παιδιά του Γυμνασίου είναι βιολογικά και ψυχολογικά ανώριμα και αυτό τα καθιστά ευάλωτα στην επικίνδυνη περιέργεια παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο των αφροδίσιων νοσημάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση -παρά τις καλές προθέσεις- δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα [2]: Δεν μειώνονται οι εφηβικές εγκυμοσύνες [3] και παράλληλα -σαν αποτέλεσμα της «διαφήμισης» χρήσης των προφυλακτικών έναντι της αποχής- ο μέσος όρος της ηλικίας έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας γίνεται όλο και χαμηλότερος [4].
Ειδικά όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, οφείλουμε να τονίσουμε επιπλέον και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Πρόσφατες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ομοφυλόφιλοι παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, χρήση ουσιών και αλκοολισμό. Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ πιο έντονα στα αμφισεξουαλικά άτομα.
Επίσης οι ομοφυλόφιλοι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως σύφιλη, γονόρροια, ηπατίτιδα B και C, έρπητα γεννητικών οργάνων και AIDS, καθώς και ορισμένους τύπους καρκινωμάτων. Οι πρώτες περιπτώσεις HIV/AIDS αναφέρθηκαν το 1981 σε νέους άνδρες ομοφυλοφίλους. Στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, η πλειοψηφία των νοσούντων και των φορέων, είναι άνδρες ομοφυλόφιλοι [5]. Για κανένα λόγο λοιπόν δεν πρέπει η ομοφυλοφιλία να συζητιέται μέσα στη σχολική κοινότητα, ως εναλλακτικός τρόπος σεξουαλικότητας.
Μπορεί η κοινότητα των ομοφυλοφίλων να χαιρετίζει και να συγχαίρει την «καινοτομία» της εγκυκλίου [6], εμείς όμως οι γονείς αντιτιθέμεθα. Εν μέσω ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσεως επιμένουμε να κρατάμε τις αξίες και τα ιδανικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν «προοδευτικό» να ενθαρρύνει τις προγαμιαίες σχέσεις και ναπροπαγανδίσει τη διαστροφή της σεξουαλικότητας. Δεν θα δεχτούμε πειραματισμούς και πρωτοβουλίες εις βάρος των παιδιών μας.
Εμείς οι γονείς εμπιστευόμαστε καθημερινά τα παιδιά μας, που είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε, στα σχολεία, τους θεματοφύλακες της παιδείας, και περιμένουμε να λάβουν «την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» όπως ακριβώς αναγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16του Συντάγματος.Όμως η εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, καταπατώντας ευθέως το Σύνταγμα, βάζει τους φύλακες της παιδείας να εισηγούνται την ηθική, πνευματική και φυσική αποδόμηση, που έρχεται σε αντίθεση με την ηθική, και θρησκευτική μας συνείδηση και μετατρέπει τα παιδιά μας σε χειραγωγούμενα όντα.
Εξάλλου, τοΝ.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής «Δικαίωμα στην εκπαίδευση» ορίζει ότι :
«Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει
των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και
εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις».

Βάση του νόμου αυτού,δεν έχετε το δικαίωμα να εισάγετε στα σχολεία με αυτόν τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό τρόπο, θέματα ασύμφωνα με τις πεποιθήσεις μας και ερήμην μας!
Όσον αφορά στο θέμα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οι Ειδικοί προτείνουν πλέον την εξατομικευμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (Tailor-made sex education) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και σε συνεργασία πάντα με τους γονείς[7]. Την εξατομικευμένη αυτή διαπαιδαγώγηση αρμόδιοι να την κάνουμε είμαστε εμείς. Η θέση μας είναι ότι εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί που πρέπει να ενημερωνόμαστε από αρμόδιους ιατρικούς φορείς, και στη συνέχεια εμείς – γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση και το επίπεδο ωριμότητας των παιδιών μας- να τους προσφέρουμε την εξατομικευμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που έχουν ανάγκη.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 ΕΓΥΚΥΚΛΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ!
www.ekklisiaonline.gr

Κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος της «Πληροφόρησης»

   Κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος της διμηνιαίας έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος «Πληροφόρηση» (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017).
  Στην πρώτη σελίδα δημοσιεύεται το Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου για την εορτή των Τριών Iεραρχών, με τίτλο «Η διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών διέξοδος στα σημερινά αδιέξοδα».
 Ακολουθεί άρθρο του Αρχιδιακόνου της Μητροπόλεως π. Ιωήλ Ποδαρόπουλου, με τίτλο «Τριώδιον κατανυκτικόν», ενώ στη συνέχεια δημοσιεύεται δισέλιδο αφιέρωμα στις Ιερατικές Συνάξεις της περιόδου, με τίτλο «Σπουδή στην Παύλεια Θεολογία».
   Στη συνέχεια δημοσιεύεται η μεγάλη συνέντευξη του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου στην εφημερίδα The Huffington post Greece.
      Ακολουθεί οκτασέλιδο με ειδήσεις από τις δράσεις της Τοπικής μας Εκκλησίας το τελευταίο δίμηνο και το τεύχος ολοκληρώνεται με το Μήνυμα του Μητροπολίτου μας για το νέο έτος 2017.
         Τέλος, στην στήλη «Αντιαιρετικά», ο Ιεροκήρυκας Αρχιμ. Αθανάσιος Κολλάς γράφει το 3ο μέρος της αναφοράς του στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, ενώ παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Πρωτ. Θεοδώρου Μπατάκα, με τίτλο «Λόγια της στεριάς και της θάλασσας». Την παρουσίαση υπογράφει ο φιλόλογος κ. Ιωάννης Πατρίκος.
         Το νέο τεύχος της «Πληροφόρησης» διανέμεται δωρεάν από τους Ιερούς Ναούς και τις Ιερές Μονές της Τοπικής μας Εκκλησίας, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος www.imd.gr

"Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ" ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πρόθεση "ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ" είναι η οργάνωση και λειτουργία ενός απογευματινού εργαστηρίου για τη δημιουργία κατασκευών με υφασμάτινες λουρίδες (κουρέλια), όπως μικρές κουρελούδες, πατάκια, τσάντες κ.α.  Την πρώτη ύλη θα την προσφέρει ο Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών της Ι.Μ.Δημητριάδος "ΔΙΑΚΟΝΙΑ", που διαχειρίζεται μια μεγάλη ποσότητα ενδυμάτων. Στο κάλεσμα του "Ε" ανταποκρίθηκε μία ευλογημένη και έμπειρη κυρία, φίλη του Συλλόγου, που θα παραδίδει μαθήματα στις γυναίκες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή κυρίες και δεσποινίδες που είναι μέλη, εθελόντριες, συνεργάτιδες και φίλες του Συλλόγου. Το προϊόν από τη διάθεση των κατασκευών  αυτών θα πηγαίνει για την ενίσχυση των σκοπών του "Ε".  Ο χώρος, που θα φιλοξενήσει τη νέα πρωτοβουλία του Συλλόγου, θα είναι το ΚΈΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Δημητράδος (Κ. Καρτάλη 152, στο Βόλο), όπου θα γίνονται δεκτές και οι δηλώσεις συμμετοχής (καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12 το μεσημέρι.) στο τηλέφωνο 2421030054

Τα μαθήματα θ' αρχίσουν την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 18:00 - 19:00

Η νηστεία για τρεις μέρες μπορεί να αναγεννήσει ολόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα !!!


Ολόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου μπορεί να αναγεννηθεί μόνο με νηστεία για μόλις τρεις μέρες, καθώς ενεργοποιεί τον οργανισμό να ξεκινήσει την παραγωγή νέων λευκών κυττάρων του αίματος, σύμφωνα με μία νέα μελέτη


 Η νηστεία για μόλις τρεις ημέρες μπορεί να αναγεννήσει ολόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και σε ηλικιωμένους, βρήκαν οι επιστήμονες σε μια σημαντική ανακάλυψη που περιγράφεται ως «αξιοσημείωτη»Παρά το γεγονός ότι οι δίαιτες νηστείας έχουν επικριθεί από τους διαιτολόγους ότι είναι ανθυγιεινές, μια νέα έρευνα προτείνει ότι όταν υποφέρεις από την πείνα το σώμα βάζει μπρος τα βλαστικά κύτταρα στην παραγωγή νέων λευκών κυττάρων αίματος, τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις.Οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας λένε ότι η ανακάλυψη θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τα άτομα που πάσχουν από βλάβες του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως οι ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους ηλικιωμένους των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό, καθώς γερνούν, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για αυτούς να παλέψουν ακόμα και κοινές ασθένειες.Οι ερευνητές λένε ότι η νηστεία "αντιστρέφει έναν αναγεννητικό διακόπτη" που προτρέπει τα βλαστικά κύτταρα να δημιουργήσουν καινούργια λευκά κύτταρα του αίματος, κατ 'ουσίαν, την αναγέννηση ολόκληρου του ανοσοποιητικού συστήματος."Δίνει το« ΟΚ »για τα βλαστικά κύτταρα να προχωρήσουν και να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση σε ολόκληρο το σύστημα», δήλωσε ο καθηγητής Valter Longo, Καθηγητής Γεροντολογίας και Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας."Και τα καλά νέα είναι ότι το σώμα ξεφορτώνεται τα μέρη του συστήματος που μπορεί να έχουν προκληθεί βλάβη ή τα ηλικιωμένα, τα αναποτελεσματικά μέρη, κατά τη διάρκεια της νηστείας.«Τώρα, εάν αρχίζετε με ένα σύστημα χαλασμένο βαριά από τη χημειοθεραπεία ή τη γήρανση, οι κύκλοι της νηστείας μπορούν να παραγάγουν, κυριολεκτικά, ένα νέο ανοσοποιητικό σύστημα.»Η παρατεταμένη νηστεία αναγκάζει το σώμα να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα της γλυκόζης και του λίπους, αλλά και διασπά ένα σημαντικό μέρος των λευκών αιμοσφαιρίων.Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου της νηστείας, αυτή η εξάντληση των λευκών αιμοσφαιρίων επάγει αλλαγές που ενεργοποιούν τα βλαστικά κύτταρα με την αναγέννηση νέων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος."Δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι η παρατεταμένη νηστεία θα είχε μια τέτοια αξιοσημείωτη επίδραση στην προώθηση των κυττάρων με βάση την αναγέννηση του αιμοποιητικού συστήματος," πρόσθεσε ο καθηγητής Longo."Όταν πεινάς ανυπόφορα, το σύστημα προσπαθεί να εξοικονομήσει ενέργεια, και ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνει για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι να ανακυκλώνει πολλά από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που δεν είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα εκείνα που μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη," είπε ο Δρ Longo.«Αυτό που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε, τόσο σε ανθρώπινη εργασία αλλά και των ζώων στο έργο μας είναι ότι ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων κατεβαίνει με την παρατεταμένη νηστεία. Στη συνέχεια, όταν κάνετε εκ νέου επαναφορά στην τροφή σας, τα κύτταρα του αίματος επανέρχονται. Έτσι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε, λοιπόν, από πού προέρχεται όλο αυτό; "Η νηστεία για 72 ώρες προστάτευσε επίσης τους ασθενείς με καρκίνο από τον τοξικό αντίκτυπο της χημειοθεραπείας."Ενώ η χημειοθεραπεία σώζει ζωές, προκαλεί επίσης σημαντικές παράπλευρες ζημιές στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η νηστεία μπορεί να μετριάσει ορισμένες από τις βλαβερές συνέπειες της χημειοθεραπείας", είπε η ομο-συντάκτης  της μελέτης Tanya Dorff, επίκουρη καθηγήτρια της κλινικής ιατρικής στο περιεκτικό κέντρο και το νοσοκομείο καρκίνου USC Norris."Οι περισσότερες κλινικές μελέτες που απαιτούνται, καθώς και κάθε τέτοια διαιτητική παρέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό την καθοδήγηση γιατρού."

"Ερευνούμε την πιθανότητα ότι οι επιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε πολλά διαφορετικά συστήματα και όργανα, όχι μόνο στο ανοσοποιητικό σύστημα», πρόσθεσε ο καθηγητής Longo.

Ωστόσο, ορισμένοι Βρετανοί ειδικοί ήταν επιφυλακτικοί της έρευνας.
Ο Dr Graham Rook, ομότιμος καθηγητής ανοσολογίας στο University College του Λονδίνου, δήλωσε ότι η μελέτη ακουγόταν «απίθανη».

Ο Chris Mason, Καθηγητής Αναγεννητικής Ιατρικής του UCL, δήλωσε: «Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ. Βλέπω ότι η νηστεία μειώνει τον αριθμό και το μέγεθος των κυττάρων και στη συνέχεια η εκ νέου σίτιση στις 72 ώρες δείχνει μια ανάκαμψη.

"Αυτό θα μπορούσε να είναι δυνητικά χρήσιμο, διότι δεν είναι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα ήταν τρομερά επιβλαβή για κάποιον με καρκίνο.

"Αλλά νομίζω ότι η πιο λογική λύση θα ήταν να συνθεθεί αυτό το αποτέλεσμα με φάρμακα. Δεν είμαι βέβαιος ότι η νηστεία είναι η καλύτερη ιδέα. Οι άνθρωποι είναι καλύτερα να τρώνε  σε τακτά χρονικά διαστήματα ».

Ο Δρ Longo πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία απόδειξη σε κανέναν ότι η νηστεία μπορεί να είναι επικίνδυνη, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ευεργετική.

"Έχω λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εκατοντάδες ασθενείς με καρκίνο που συνδυάζουν τη χημειοθεραπεία με τη νηστεία, με τη βοήθεια των ογκολόγων.

"Μέχρι στιγμής, η μεγάλη πλειοψηφία έχουν αναφέρει ότι όλα πάνε πολύ καλά και μόνο ελάχιστοι έχουν αναφέρει κάποιες παρενέργειες συμπεριλαμβανομένων της λιποθυμίας και μια προσωρινή αύξηση των ηπατικών δεικτών.

Είναι σαφές ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τις κλινικές μελέτες, αλλά φαίνεται πολύ ελπιδοφόρο ».

http://www.superfoodnews.gr/post/317:i-nisteia-gia-treis-meres-mporei-na-anagennisei-olokliro-to-anosopoiitiko-systima-!!!#.V50csReAH_I.facebook

Η Ελληνορθόδοξη απάντηση στην σύγχρονη κρίση

Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Κ.Χολέβα

Μεγάλη η άγνοια για τις συνήθειες που ευνοούν τον καρκίνo

 Επιμέλεια: Ρούλα Τσουλέα
Πολλοί εξακολουθούν να αγνοούν πως η παχυσαρκία, το αλκοόλ, η καθιστική ζωή, τα επεξεργασμένα κρεατικά, το πολύ κόκκινο κρέας και η χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξής του.
Ο καρκίνος δεν είναι αναπόφευκτος, αλλά ακόμα και σήμερα πολλοί ενήλικοι εξακολουθούν να αγνοούν ποιοι παράγοντες του τρόπου ζωής επηρεάζουν τις πιθανότητες ανάπτυξής του, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.
Οπως έδειξε, μόνο ένας στους δύο συμμετέχοντες ξέρει ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, ενώ λιγότεροι από τους μισούς συνειδητοποιούν ότι το αλκοόλ, η καθιστική ζωή, τα επεξεργασμένα κρεατικά, το πολύ κόκκινο κρέας και η χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών επίσης σχετίζονται θετικά με αυτόν.
«Είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στις γνώσεις για την πρόληψη του καρκίνου» δήλωσε η δρ Αλις Μπέντερ, επικεφαλής των Προγραμμάτων Διατροφής του Αμερικανικού Ιδρύματος Ερευνας του Καρκίνου (AICR), για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων πιστεύει λανθασμένα ότι το στρες, η ακολούθηση μιας διατροφής με πολλά λιπαρά και άλλοι, μη τεκμηριωμένοι παράγοντες σχετίζονται με τη νόσο.
«Η διαφορά ανάμεσα στο τι ισχύει και στο τι πιστεύει ο κόσμος προκαλεί ανησυχίες, διότι υποδηλώνει ότι οι τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου επισκιάζονται από τις ειδήσεις για ασαφείς ή μη οριστικές έρευνες» πρόσθεσε η δρ Μπέντερ.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, παρότι σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (το 93%) έχουν πια μάθει ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο και ότι ο ήλιος επίσης είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου (τον αναγνωρίζει το 84%), περισσότεροι από τους μισούς νομίζουν ότι και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι καρκινογόνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία γι’ αυτό.
Εξίσου αμφίβολο είναι και το ότι η ακολούθηση μιας διατροφής με πολλά λιπαρά προκαλεί καρκίνο, αλλά παρ’ όλα αυτά το πιστεύει το 44% των ανδρών και των γυναικών.

Αντιθέτως, μόνο ο ένας στους δύο ξέρει ότι τα περιττά κιλά τροφοδοτούν την ανάπτυξη όχι μιας ούτε δύο, αλλά έντεκα διαφορετικών μορφών καρκίνου, και ότι η απόκτηση και διατήρηση ενός υγιούς βάρους είναι το δεύτερο σημαντικότερο μέτρο (μετά την αποφυγή του καπνίσματος) για την πρόληψή τους.
Επιπλέον, λιγότεροι από τέσσερις στους δέκα (μόλις το 39%) ξέρουν ότι η καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο και ότι 30 λεπτά μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα την ημέρα προστατεύουν από τους καρκίνους του παχέος εντέρου, του μαστού και του ενδομητρίου, σύμφωνα με το AICR.

Εξίσου λίγοι είναι και όσοι ξέρουν ότι το αλκοόλ είναι καρκινογόνο, προκαλώντας τουλάχιστον έξι διαφορετικούς καρκίνους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται αυτοί του παχέος εντέρου, του μαστού, του ήπατος και του οισοφάγου.
Οσον αφορά τα επεξεργασμένα κρεατικά, όπως το χοτ ντογκ και το μπέικον, μόνο το 40% ξέρει ότι η συχνή κατανάλωση σχετίζεται με τους καρκίνους του στομάχου και του παχέος εντέρου, ενώ μόνο το 35% ανδρών και γυναικών συνειδητοποιεί ότι το πολύ κόκκινο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο και γι’ αυτό πρέπει να περιορίζεται σε μία μερίδα την εβδομάδα.

Το AICR υπολογίζει ότι μόνο με την προσεγμένη διατροφή, τον έλεγχο του σωματικού βάρους και τη συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να αποφευχθεί ένα στα τρία κρούσματα καρκίνου, ενώ αν συνυπολογιστεί η αποφυγή του καπνίσματος και της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο, τότε μπορεί να αποφευχθεί ένα στα δύο κρούσματα.
«Συνήθως είναι πιο εύκολο να ανησυχεί κανείς για τα γονίδια ή για πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει, παρά για τις καθημερινές επιλογές του, αλλά γεγονός παραμένει ότι μερικές βασικές, καλές συνήθειες έχουν τη δύναμη να αποτρέπουν χιλιάδες κρούσματα καρκίνου κάθε χρόνο» τόνισε η δρ Μπέντερ. «Και αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση».

http://ygeia.tanea.gr

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ - ΜΕΡΟΣ Β΄ (στην εκπομπή του "Ε" )


Στην εκπομπή αυτή είναι καλεσμένος ένας πρώην κρατούμενος, ο Πρόδρομος, 
ο οποίος καταθέτει την εμπειρία του από τον εγκλεισμό του σε δύο φυλακές της πατρίδας μας. 
Στην εκπομπή λαμβάνουν μέρος: ο  π. Θεόδωρος, Μπατάκας, ο Πρόεδρο του Δ.Σ. του "Ε", 
η κ. Μαρία Χατζηγεωργίου και η κ Χριστίνα Μπομπότη

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ "ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ"

Μετά από την έκκληση του "Εσταυρωμένου" στο διαδύκτιο, βρέθηκε ένας φίλος από τη περιοχή της Κατερίνης, ο οποίος αναζήτησε μεταξύ των γνωστών του και βρήκε 3 Η/Υ χωρίς την οθόνη τους. Τον ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη του προς τον Σύλλογό μας. Ο Θεός να τον έχει καλά. Εάν υπάρχουν κι άλλοι αδελφοί που θα ήθελαν να συνδράμουν τον "Ε" με 3 οθόνες θα τους είμασταν ευγνώμονες, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση και ελφρώς μεταχειρισμένοι.

Παρακαλούνται οι φίλοι του "ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ" να κοινοποιήσουν την ανακοίνωση. Ευχαριστούμε.

Καρναβαλισμός, Νεο-Ειδωλολατρία σήμερα

Η λέξη “καρναβάλι” και “καρνάβαλος”, προέρχεται από την ιταλική λέξη carne = κρέας + vale = χαίρε, έχε γειά. Τελευταία ημέρα κρεοφαγίας. Δηλαδή έχει ταυτόσημη έννοια με την ελληνική λέξη “απόκρεω”, που σημαίνει απομακρύνομαι από το κρέας και που αφορά στην περίοδο πριν την έναρξη της νηστείας της Μ. Σαρακοστής, της προετοιμασίας δηλαδή για το Πάσχα, που είναι καθαρά χριστιανική παράδοση. 
Σε αυτή λοιπόν την πνευματική περίοδο που καθορίστηκε από την Εκκλησία και που ονομάζεται “Τριώδιο” αναμίχθηκαν δυστυχώς εκδηλώσεις, έθιμα, θρησκευτικές ειδωλολατρικές τελετές, και δημιούργησαν ένα ενιαίο σύνολο, γνωστό σήμερα σαν καρναβάλι. 

Δεν έχουμε σκοπό στη στήλη αυτή να παρουσιάσουμε αναλυτικά το κάθε τί που συμβαίνει στο κάθε καρναβάλι. Θυμίζουμε μόνο τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή του εικόνα, και που είναι. 
α) Λιτάνευση ομοιώματος αγάλματος πάνω σε άρμα, που είναι και ο κυρίως ονομαζόμενος καρνάβαλος, τον οποίο συνήθως ακολουθούν και άλλα άρματα. Στο σημείο αυτό παρατηρείται καθαρά η αποκρυφιστική και μάλιστα σατανιστική επιρροή στις αναπαραστάσεις αγαλμάτων και στις διαφημιστικές αφίσσες που δείχνουν π.χ. το κεφάλι άνδρα με κέρατα που συμβολίζουν τον Σατανά. 
β) Μεταμφιέσεις κάθε είδους, στις οποίες περιλαμβάνονται αντιστροφή φύλου (άνδρες μεταμφιέζονται σε γυναίκες και αντίστροφα), προσποίηση ζώων, διακωμώδηση ιερών προσώπων, ιερών στολών και συμβόλων. 
γ) Ο έξαλλος χορός με χτυπήματα των ποδιών στη γη και με ακανόνιστες κινήσεις μαγικών επιδράσεων και σαμανιστικών ειδωλολατρικών τελετών. 
δ) Πράξεις ακολασίας, βρισιές, πειράγματα, μεθύσι κ.ά. Η συστηματική προβολή, κυρίως μέσα από την τηλεόραση, των διαφόρων καρναβαλιστικών εκδηλώσεων που γίνονται ανά τον κόσμο, αλλά κυρίως τα διάφορα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα ορισμένων, ανοίγουν δυστυχώς την όρεξη και σε επίδοξους νέους δημιουργούς καρναβαλιστικών έκδηλώσεωννα ηγηθούν τέτοιων προσπαθειών ακόμη και σε τόπους όπου ουδέποτε υπήρξαν. 

Η παράδοση του καρναβαλιού είναι πολύ παλαιά. Συνδέεται με τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις των Αρχαίων Ελλήνων προς τιμή του θεού του κρασιού, του Διονύσου, του λεγομένου και Βάκχου. Αυτές οι τελετές που είχαν έντονο ειδωλολατρικό θρησκευτικό χαρακτήρα, επέδρασαν και στη Δύση αλλά και στην Ανατολή, στους Βυζαντινούς. Είναι γεγονός ότι στην εποχή μας γίνονται προσπάθειες να παρουσιασθεί ο Καρναβαλισμός με κάποια εκσυγχρονισμένη μορφή μέσα στις αστικές κοινωνίες. Πολλοί μάλιστα, για να πείσουν τους αφελείς, ομιλούν για “πολιτιστικές” εκδηλώσεις ή για “ψυχαγωγία”, αναφερόμενοι στα παραπάνω ακατονόμαστα, τα οποία βέβαια είναι μόνον το ξεκίνημα των “καρναβαλιστικών” δηλαδή σατανιστικώνεκδηλώσεων. 
Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι παρασύρονται και μαθητές ακόμη του Δημοτικού και συμμετέχουν στην τελετή, για να μυηθούν από μικροί στο πώς λατρεύεται ο “καρνάβαλος”. Η μεγαλύτερη κραιπάλη και διαφθορά έρχεται μετά από το οργιαστικό ξεφάντωμα του καρναβάλου, όπου βέβαια πολλές φορές έχουμε “διασκεδάσεις μετά πυροβολισμών με δυστυχήματα και φόνους”. Για μας τους Χριστιανούς και την Εκκλησία οι καρναβαλιστικέςεκδηλώσεις είναι έθιμο ειδωλολατρικό, είναι συνέχεια των αρχαίων ειδωλολατρικών εκδηλώσεων. Είναι πομπές και έργα σατανικά. Λατρεία του Σατανά. Μάλιστα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε παλαιότερη εγκύκλιό της καλούσε όλους τους πιστούς να “εγκαταλείψουν αυτά τα σκοτεινά και οργιώδη βακχικά σκιρτήματα…”. 

Σχετικά μάλιστα με τις μεταμφιέσεις, ο ΞΒ’ Κανών της ΣΤ’ Οικουμ. Συνόδου αναφέρει “…μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήνενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά ή σατυρικά, ή τραγικά υποδύσεσθαι”. Δυστυχώς, σε παρόμοιες ειδωλολατρικές εκδηλώσεις, έλαβε μαρτυρικό θάνατο ο Απόστολος Τιμόθεος, επίσκοπος Εφέσου, και μαθητής του Απ. Παύλου, όταν προσπάθησε να διδάξηκαι να παρακινήση στο σταμάτημα των αταξιών και οργίων. Καλούμαστε ο καθένας προσωπικά, αλλά και όλοι οι συλλογικοί φορείς, να κρατήσουμε σταθερά την Ορθόδοξη Παράδοσή μας, εναντίον των νεο-ειδωλολατρικώνκαρναβαλιστικών τελετών. Να ενημερώνουμε όσους δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Να απέχουμε από παρόμοιες συγκεντρώσεις. Να οδηγούμε τα παιδιά μόνο στον Χριστό και να τα φυλάξουμε μακρυά από τέτοιες παγίδες, πριν τα θρηνήσουμε σαν θύματα.
http://alopsis.gr/