menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


  1. Ἡ βράβευση τοῦ μαθητή  κρατουμένου
     Στὸ Ἀγροτικὸ Σωφρονιστικὸ Κατάστημα Κασσαβετείας, πρὶν μία δεκαετία περίπου, ζοῦσε ἕνας κρα τούμενος μαθητής, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιὰ τὴν φιλομάθειά του καὶ γιὰ τὴν ἄριστη διαγωγή του. Ὁ ἀείμνηστος Διευθυντής τοῦ Ἀγροτικοῦ Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος Ἀνηλίκων Κασσαβετείας  Χρῆστος Δρογοῦτσος, μὲ τὴ σὺμφωνη γνώμη τοῦ Συμβουλίου τῆς φυλακῆς καί τοῦ Ὑπουργείου  Δικαιοσύνης, κατάφερε νὰ δημιουργήσει τὶς καλύτερες συνθῆκες σπουδῶν γιὰ τὸ μουσουλμάνο κρατούμενο μαθητή. Παρακολουθοῦσε τὰ μαθήματα τοῦ Γυμνασίου καὶ στὴ συνέχεια τοῦ Λυκείου στὴ γειτονικὴ πόλη τοῦ Ἁλμυροῦ. Ἦταν ἄριστος μαθητής. Κάποια χρονιά, ἐπιλέχτηκε νὰ συμμετάσχει στὴ Βουλὴ τῶν Ἐφήβων, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ σχολείου του. Ἡ χαρά του δὲν περιγράφεται. Γιὰ τὰ δεδομένα τῆς φυλακῆς ἦταν κάτι τὸ πρωτόγνωρο. Τὸ ἠθικὸ ἀκόμη καὶ τῶν κρατουμένων ἀναπτερώθηκε, διότι κάποιος συνάδελφός τους κρατούμενος «ἔβαλε… τὰ γυαλιά» σὲ πολλοὺς ἄλλους μαθητὲς ποὺ ζοῦσαν κάτω ἀπὸ ἰδανικὲς  συνθῆκες ζωῆς. 
Κι ὅμως, ἡ κοινωνία τῶν «ἐλευθέρων», καὶ μάλιστα οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τοῦ πῆραν τὴ χαρά. Ἀπεφάσισαν πὼς ὁ κρατούμενος μουσουλμάνος μαθητής, ἂν καὶ ἐκλεγμένος γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, δὲν εἶχε τὸ δικαίωμα καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἐκπροσωπήσει τοὺς συμμαθητές του καὶ τὸ σχολεῖο του στὴ «Βουλὴ τῶν Ἐφήβων». Κι ἔτσι οἱ ἁρμόδιοι ἀκύρωσαν τὴ συμμετοχή του στὴν τιμητικὴ αὐτὴ ἀποστολή. Πληγώθηκε καὶ πόνεσε ὁ μαθητής, ὅπως ἐπίσης, οἱ παράγοντες τῆς φυλακῆς καὶ ὅλη ἡ κοινότητα τῶν κρατουμένων. Τὸ θεώρησαν μεγάλη προσβολή. Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες, τουλάχιστον στὸ Νομὸ Μαγνησία, τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἦταν ἀπαρατήρητο. Οἱ ἐφημερίδες, τὰ ραδιόφωνα, οἱ τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ τὸ πρόβαλλαν κατακρίνοντας τὴν στάση τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν.


 
Κατὰ τὶς ἐπισκέψεις μας στὴ φυλακή, ἐκεῖνες τὶς  ἡμέρες, νιώσαμε αὐτὴ τὴν παγωμένη ἀτμόσφαιρα, καθώς καὶ τὴν ἀγανάκτηση τῶν κρατουμένων. Κάτι  ἔπρεπε νὰ γίνει, τουλάχι- στον ἐκ μὲρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἔλθει καὶ πάλι ἡ χαρὰ στὰ χείλη αὐτοῦ τοῦ μαθητῆ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν συναδέλφων του. Τὸ Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἐσταυρωμένος», μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος, ὀργάνωσε καὶ πραγματοποίησε μία μεγάλη ἀπογευματινὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴν ὁποία βράβευσε τὸν ἀριστοῦχο κρατούμενο μαθητή.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε καὶ εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία. Συμμετεῖχαν οἱ πατέρες ποὺ διακονοῦσαν στὴν φυλακή, μέλῃ τοῦ Συλλόγου μας, παράγοντες τῆς διοικήσεως τῆς φυλακῆς, κοινωνικοὶ λειτουργοί, σωφρονιστικοὶ ὑπάλληλοι καὶ πολλοὶ κρατούμενοι. Ὅλοι χειροκρότησαν τὴν προσπάθεια καὶ τὴν ἐπιτυχία τοῦ μαθητῆ, ὁ ὁποῖος παρέλαβε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου καὶ ἐκπροσώπου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τὰ ἑξῆς: Μία τιμητικὴ πλακέτα, βιβλία καὶ ἕνα χρηματικὸ βραβεῖο, τὸ ὁποῖο κατατέθηκε ἄμεσα στὴν μερίδα του. Ἀκολούθησε πλούσια δεξίωση ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει «Ὁ Ἐσταυρωμένος» μὲ τὴ συνεργασία τῆς φυλακῆς.


Από το βιβλίο του π. Θεοδώρου Μπατάκα 
" Ο ΞΕΝΟΣ" Πρόσφυγες, μετανάστες  καὶ Ἐκκλησία.

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου