menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

ΕΥΓΕ! Αίτηση ανάκλησης της υπουργικής εγκυκλίου (αρ. πρωτ. Φ20.1/220482/ Δ2, 23-12-2016)


Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 
Πρός 
τον υπουργό παιδείας έρευνας 
καί θρησκευµάτων 
Κύριο Κωνσταντιπνο Γαβρόγλου 

Αίτηση ανάκλησης της υπουργικής εγκυκλίου (αρ. πρωτ. Φ20.1/220482/ Δ2, 23-12-2016) µε θέµα Υλοποίηση στα γυµνάσια Θεµατικής Εβδοµάδας µε τίτλο ‘Σώµα και ταυτότητα’ ως προς τον άξονα ‘Έµφυλες ταυτότητες’

Oι υπογράφοντες καθηγητές Πανεπιστηµίων, άνθρωποι των γραµµάτων και γονείς λάβαµε γνώση της εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας που περιλαµβάνει και ‘διαφωτιστικά’ µαθήµατα για την σεξουαλικότητα. Έχοντας γνωρίσει τον «Διαφωτισµό» της Δύσης και το σηµερινό υπαρξιακό κενό της που παίρνει οποιεσδήποτε κατευθύνσεις γιατί δεν έχει πυξίδα, διαµαρτυρόµαστε για το δήθεν προοδευτικό κείµενο που ουδετεροποιεί την διάκριση των φύλων, µε γνωστά αλλ’ εκπληκτικά αίολα ‘συνθήµατα’, όπως «βιολογικό και κοινωνικό φύλο» [βλ. της Simone de Beauvoir «η γυναίκα δεν γεννιέται, γίνεται» (κοινωνικά)], «αποδοµώντας τα έµφυλα στερεότυπα» (!), «Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισµός και ανθρώπινα δικαιώµατα», «Οµοφοβία και τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο»! Επειδή υπάρχει κίνδυνος να προωθηθούν διαστροφικές τάσεις στα νεαρά άτοµα, ζητούµε επειγόντως να ανακληθεί η εγκύκλιος και εποµένως να αποσυρθεί από την διακίνησή της στα σχολεία. Επίσης θεωρούµε πώς ο διαχρονικός συνολικός ελληνικός πολιτισµός αναδεικνύει το απερίγραπτο κάλλος και την µοναδικής σηµασίας σχέση ανδρός και γυναικός ως έρως προσώπων και όχι ως βιολογικών σεξιστικών αντικειµένων. Ο άνδρας και η γυναίκα αποτελούν τα δύο ήµισυ της καθόλου ανθρωπίνης φύσεως και µόνον η καθολική, σωµατική, ψυχική, πνευµατική, ένωση τού ανδρός και της γυναικός καθιστά ολόκληρο τον άνθρωπο και δηµιουργεί κοινωνία προσώπων και πολιτών ελευθέρων. Οι οµοφυλικές σχέσεις όσο και αν υποχρεούµεθα να τις σεβαστούµε ως ελεύθερη επιλογή συµπολιτών µας, όµως ως επιστήµονες γνωρίζουµε πώς αδυνατούν να πραγµατοποιήσουν την ανθρώπινη φύση στην πληρότητα τής προσωπικής 1 ετερότητας και εγκλωβίζουν κυριολεκτικώς την ανθρώπινη ψυχή στήν πραγµατική "οµοφοβία", "ρατσισµό", ανδρών η γυναικών πού επιλέγουν νά περιοριστούν στην µισή ανθρώπινη φύση. Γι’ αυτό αρνούµεθα τα παιδιά µας νά γίνονται αντικείµενο οµοφυλοφιλικής προπαγάνδας από την νεαρή τους ηλικία αντίθετα µε την φυσιολογική τους πνευµατική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη. Κανείς δεν δικαιούται να επεµβαίνει µε πρόσφατα ιδεολογήµατα στον χώρο της παιδικής ψυχής και ψυχολογίας ερήµην µάλιστα των γονέων. Συµπερασµατικά, ως γονείς, δεν δεχόµαστε την ισοπέδωση των σεξουαλικών επιλογών και επικαλούµεθα την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που, αναγνωρίζοντας την ελευθερία της εκπαίδευσης, δίνει το δικαίωµα στους γονείς να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και την διδασκαλία των παιδιών τους σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις τους, δηλαδή µε τις βιοθεωρητικές αντιλήψεις τους, που ανήκουν στο πεδίο των φιλοσοφικών πεποιθήσεων (άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ). Κατά συνέπεια, δηλώνουµε ότι, αν δεν ανακληθεί άµεσα το αναφερθέν τρίτο τµήµα της εγκυκλίου, θα απαιτήσουµε, σύµφωνα µε την νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωµάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) (π.χ. υπόθεση Folgero), έγκαιρη απαλλαγή των παιδιών µας από την σχετική διδασκαλία της θεµατικής εβδοµάδας και ελπίζουµε να µην υπάρξει από τους εκπαιδευτικούς αντίρρηση στο αίτηµα απαλλαγής· σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκασθούµε να καταφύγουµε στην δικαιοσύνη, ζητώντας την άµεση αναστολή εφαρµογής του κειµένου, επικαλούµενοι την άµεση εφαρµοστικότητα (self executing) των αποφάσεων του ΕΔΔΑ. 

Νικήτας Αλιπράντης 
Ο µ ό τ ι µ ο ς Κ α θ η γ η τ ή ς Π α ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ Στρασβούργου 
πρ. Καθηγητής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Δεξαµενής 
12 14563 Κηφισιά

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου