menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

"Να, γιατί υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί..." (Α΄ Κορινθ. 10, 30)


Καθημερινά παρατηρούμε πως σε κάθε Θεία Λειτουργία αυξάνονται οι πιστοί που 

κοινωνούν τακτικότατα -ίσως και σε κάθε λειτουργία- μπροστά στα έκπληκτα μάτια των 

άλλων...


Γνωρίζω κάποιον χριστιανό, ο οποίος κοινωνεί δύο φορές την ίδια ημέρα και σε δυο 

Ναούς!!!


Το θεωρεί πολύ καλό για την υγεία του!!!


Πολλοί πίστευαν -μέχρι σήμερα-  πως καλόν είναι να κοινωνεί ο πιστός κατά αραιά

χρονικά διαστήματα, ώστε να έχει χρόνο μπροστά του για να προετοιμαστεί κατάλληλα...


Παλιότερα, οι περισσότεροι χριστιανοί κονωνούσαν δύο φορές το χρόνο (Πάσχα και 

Χριστούγεννα).


Η αλήθεια είναι, πως αιώνες τώρα κυκλοφορούν διάφορες απόψεις και πρακτικές που 

φανερώνουν την ύπαρξη μιας φοβερής ΠΛΑΝΗΣ!!!


Ο καθένας απ' αυτούς τους αδελφούς κοιμίζει τη συνείδησή του με διάφορες θρησκευτικές 

δικαιολογίες. 


Η αλήθεια είναι πως, όταν ο... "πιστός" υπακούει αδιάκριτα στον εαυτό του, σίγουρα "θα 

πέσει έξω" και θα θρηνήσει για τις κακές του επιλογές και πράξεις...


Η ασφάλειά μας στην πνευματική ζωή είναι ο Πνευματικός μας Πατέρας. 


Εκείνος που δέχεται την εξομολόγησή μας, βλέπει το πως ενεργούν τα πάθη μας, βιώνει 

την ειλικρινή μετάνοιά μας, είναι και ο κατ' εξοχήν υπεύθυνος για να μας συμβουλεύσει 

και να μας ορίσει τη συχνότητα της συμμετοχής μας στο Ποτήριο της Ζωής...


Δεν αρκεί ο πόθος μας....


Ας μελετήσουμε με προσοχή αυτά που τονίζει ο Απόστολος Παύλος για να είμαστε πιο 

προσεκτικοί...


π. Υάκινθος


.....................................................................................

Α Κορ. 11,26      ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.


Α Κορ. 11,26             Λοιπόν, ω Κορίνθιοι, κάθε φοράν που τρώγετε τον αγιασμένον αυτόν άρτον και πίνετε το ευλογημένον τούτο ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας, ομολογείτε και διαλαλείτε τον σταυρικόν λυτρωτικόν θάνατον του Κυρίου, συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρις ότου έλθη κατά την δευτέραν παρουσίαν.


Α Κορ. 11,27      ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου.


Α Κορ. 11,27             Ωστε όποιος τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος και υπόδικος δια βαρείαν ασέβειαν και ύβριν εναντίον του σώματος και του αίματος του Κυρίου.


Α Κορ. 11,28      δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·


Α Κορ. 11,28             Ας εξετάζη δε κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του με πολλήν προσοχήν, και έτσι προετοιμασμένος ας τρώγη από τον καθαγιασμένον άρτον και από το καθαγιασμένον ποτήριον.


Α Κορ. 11,29      ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.


Α Κορ. 11,29             Διότι εκείνος ο οποίος τρώγει και πίνει αναξίως τα πάντιμα αυτά δώρα τρώγει και πίνει κρίμα και καταδίκην δια τον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει καμμίαν διάκρισιν του σώματος και του αίματος του Κυρίου από τας συνήθεις, και κοινάς τροφάς του σώματος.


Α Κορ. 11,30      διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.


Α Κορ. 11,30             Ακριβώς δε, διότι αναξίως κοινωνείτε από τα τίμια δώρα, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και πολύ βαρειά άρρωστοι· αρκετοί δε και πεθαίνουν.


Α Κορ. 11,31      εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·


Α Κορ. 11,31              Διότι εάν εξετάζαμεν τον ευατόν μας με προσοχήν και μετανοούσαμε ειλικρινώς δια τα αμαρτήματά μας και έτσι προετοιμασμένοι προσηρχόμεθα στο μέγα μυστήριον, δεν θα κατεδικαζόμεθα και δεν θα ετιμωρούμεθα έτσι από τον Θεόν...
ΠΗΓΗ του κειμένου: http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/07.%20KorA.htm


▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου