menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Οι δύο Πολιούχοι Άγιοι του Καΐρου στην Αίγυπτο

Ιωάννης Φουρτούνας στην Romfea.gr

Επήγα εις το Κάιρο το 1995 για εξειδίκευση στην κοπτική γλώσσα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου εκεί έμαθα για τους δύο νεομάρτυρες που ετελείωσαν εις το Κάιρο.

Ενδιαφερόμενος να μάθω περισσότερα διά τους δύο αυτούς νεομάρτυρες δεν ήξερε κανείς κάτι να μου ειπεί ούτε εύρισκα πληροφορίες διά το πού είναι τα άγια λείψανά των.

Όμως όταν το 2003 αφαιρέθηκαν τα ύδατα που είχαν πλημμυρίσει επί δεκαετίες τα κατώτερα διαζώματα της ροτόντας του Αγ. Γεωργίου Παλαιού Καΐρου απεκαλύφτησαν οι άγιοι τάφοι των.

Ενθαρρυνθείς ερεύνησα τη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και ανακάλυψα την αρχαία ακολουθία των αγίων νεομαρτύρων μαζί με την Διάταξη της λιτανείας των ιερών λειψάνων τους.

Επίσης βρήκα και τον εγκωμιαστικό λόγο του Πατριάρχη Θεοφίλου Β΄ προς τους αγίους νεομάρτυρες Γαβριήλ και Κυρμηδόλη από τον οποίο συνελέξαμε σπάνιο βιογραφικό υλικό.

Ενημέρωσα τον φιλομάρτυρα Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, ο οποίος με ενεθάρρυνε εις την έρευνά και μου έδωσε εντολή να προβώ σε όλες τις ενέργειες προς έκδοσιν.

Έκτοτε έγιναν έρευνες σε διάφορες βιβλιοθήκες και αρχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδία εις την Αίγυπτον διά την συλλογή υλικού, ως και εις το τμήμα χειρογράφων διαφόρων μονών.

Και πράγματι προ ολίγων ημερών έγινε η παρουσίαση της έκδοσης της ασματικής ακολουθίας εις το Πατριαρχικόν Κέντρον Μελετών και Διαλόγου της Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο.

Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι νεομάρτυρες άγιοι Γαβριήλ και Κυρμηδόλης; Ποιος ο βίος των και τίνι τρόπω εμαρτύρησαν και πότε και πού ευρίσκονται σήμερον τα άγια λείψανά των;

Οι άγιοι Γαβριήλ και Κυρμηδόλης έζησαν στις αρχές του 16ου αι. στο Κάιρο, ήταν βορειοηπειρώτες και εργάζονταν ως γραμματικοί σε ένα σπουδαίο άρχοντα στην περιοχή του Παλαιού Καΐρου.

Από φθόνο κάποιος εβραίος τους εσυκοφάντησε στον τοπικό ηγεμόνα ότι δήθεν έριξαν αποφάγια και άλλα σκουπίδια στο προαύλιο του τζαμιού της περιοχής αυτής και ζήτησε να τιμωρηθούν.

Οι κριτές στο δικαστήριο αν και τους έταξαν τιμές και δόξες επίγειες, αυτοί παρέμειναν σταθεροί εις την πίστιν των, δεν λιγοψύχησαν ακόμη και όταν τους απείλησαν με φρικτά βασανιστήρια.

Κάποια στιγμή ήρθε στο κριτήριο και η μητέρα του Κυρμηδόλη την οποία οι στρατιώτες την χτύπησαν βάναυσα και την πέταξαν κάτω, ενώ άλλοι χτυπούσαν και πετροβολούσαν τους αγίους.

Ήταν τόσο σφοδρός ο βασανισμός τους, που ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιωακείμ ο Πάνυ που παρακολουθούσε τη δίκη δεν άντεξε, βγήκε εις το μέσον και κατήγγειλε την απανθρωπία των.

Εις την άρνησή των να απαρνηθούν τον Χριστόν, τους εβασάνισαν με μύρια όργανα, ενώ με ρόπαλα τους εκτύπησαν τόσο που έγινε κατακόκκινος ο τόπος από το χυμένο αίμα των.

Κατέπεσαν επάνω των ως άγρια θηρία και τους εχτυπούσαν, ενώ ένας πατώντας πάνω στο στήθος του αγίου Κυρμηδόλη με μία πέτραν άνοιξε εις τα δύο την τιμίαν του κεφαλήν.

Τον άγιο Γαβριήλ μεταξύ άλλων με μία σπάθη του απέκοψαν τον δεξιόν του ώμον, ενώ ακόμη έζη και μετά τον απεκεφάλισαν και ούτω έλαβε τον στέφανον του μαρτυρίου και ο άγιος Γαβριήλ.

Μετά οι στρατιώτες επήραν τα σώματα των αγίων και επήγα εις το στρατόπεδον και άναψαν μία μεγάλη πυρά και τα έκαιγον επί δύο ημερόνυκτα, όμως δεν κατεκαίοντο.

Τότε άναψαν μεγαλύτερη πυρά με φρύγανα από τον ποταμό Νείλο, εις το τέλος ευσεβείς χριστιανοί συνέλεξαν τα οστά των αγίων και την κάρα του αγίου Γαβριήλ που ευωδιάζει έως και σήμερον.

Τα παρέδωσαν είς τον Πατριάρχην Ιωακείμ τον Πάνυ ο οποίος τα ελιτάνευε κατά την ετήσιο μνήμη των αγίων εις τις 18 Οκτωβρίου ημέρα του μαρτυρίου των το σωτήριον έτος 1522.

Έκτοτε υπήρξαν οι άγιοι νεομάρτυρες θαυματουργοί και έκαμναν πολλά θαύματα ώστε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές μία μεγάλη σωρός από αναθήματα υπήρχε πλάι στα λείψανά των.

Οι άγιοι μάρτυρες δεν είχαν τελειώσει ούτε το εικοστό έτος τη ηλικίας των όταν εμαρτύρησαν, ο δε τάφος τους ευρίσκεται εις την Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Παλιό Κάιρο.

Ο φιλομάρτυς Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος όταν απεκαλύφθησαν οι τάφοι των αγίων έδωκε εντολή και έγινε η ανακομιδή των λειψάνων των.

Αφιέρωσε ναόν εις το όνομά των εντός της Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Παλαιού Καΐρου και έδωσε εντολή για την συγγραφή και έκδοση ακολουθιών και βιβλίων διά τον βίον των νεομαρτύρων.

Εφέτος συμπληρώνονται 500 έτη από την κοίμησή των (1522-2022) και δι αυτό το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας προγραμματίζει μεγάλες εκδηλώσεις εις την μνήμη των όπως και τους αξίζει.

Διότι, καθώς αναφέρεται και εις το δοξαστικόν των στιχηρών του Μεγάλου Εσπερινού οι άγιοι είναι οι πολιούχοι της μεγάλης πόλεως του Καΐρου και οι προστάτες των ορθοδόξων κατοίκων του:

«Σήμερον των Αιγυπτίων η μεγαλόπολις αγαλλομένη φαιδρύνεται χαίρουσα επί τη μνήμη των ενδόξων αθλοφόρων και πολιούχων αυτής Κυρμηδόλου χριστομάρτυρος και Γαβριήλ του….».

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος (1805-1825) έψεξε την αδιαφορία των Αιγυπτίων προς τους νεομάρτυρες και το ότι τους ελησμόνησαν και δεν πήγαιναν ούτε καν εις την πανήγυριν.

Δι’ αυτό όπως λέγει εστέρευσε η πηγή των πολλών θαυμάτων και ο Νείλος των ιαμάτων που χυνόταν από τα χαριτόβρυτα λείψανα των νεομαρτύρων διά τους προστρέχοντας εις αυτούς.

Ευχόμεθα ο ο νυν φιλομάρτυς Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄να αναβιώσει την πάλαι ποτέ πανήγυριν με την λιτάνευσιν των ιερών λειψάνων των εις δόξαν των αγίων μαρτύρων.

Οι άγιοι νεομάρτυρες και πολιούχοι της μεγαλουπόλεως του Καΐρου Γαβριήλ και Κυρμηδόλης ας επιδαψιλεύουν πάσαν ευλογίαν και χάριν είς όλους τους τιμώντας την μνήμην αυτών. Αμήν.

https://www.romfea.gr/pneumatika/49892-oi-dyo-polioyxoi-agioi-tou-kairou-stin-aigypto?fbclid=IwAR17puYoAJnBeYZOfpIE_pPbi0l72OTgRqoRL1xs3M_B7AhyB80ypEWsjWE


▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου